lørdag 15. mars 2008

Blefjell sykehus HF kan bli splittet

16. april skal de nye områdestrukturene for sykehus utenfor hovedstaden legges frem. Notodden og Tinn kan havne sammen med både Sykehuset Telemark, Sykehuset Asker og Bærum eller Sykehuset Vestfold.

De nesten 100 000 innbyggerne som i dag hører inn under Blefjell sykehus kan i løpet av året bli spist opp av andre foretak eller tilhøre helt nye sykehusområder. En løsrivelse fra Kongsberg er ikke usannsynlig.

AVGJØRES I OKTOBER
I midten av april skal Helse Sør-Øst bestemme seg for hvor de nye sykehusgrensene skal gå. Da skal styret vedta antall sykehusområder og antall foretak. Det skal defineres hva som skal være regionale funksjoner og hvordan de skal organiseres. Deretter skal det bestemmes hvilke sykehus som får hvilke oppgaver og hvilke strukturgrep man skal ta.

I praksis skal man fordele spesialisthelsetjenestene somatikk, psykisk helse og rus innenfor hvert av de nye sykehusområde. Så sendes forslagene ut på høring der blant annet regionråd, kommuner og brukerorganisasjoner skal si sin mening - i tillegg til styrene i helseforetakene. I oktober kommer det endelige vedtaket i Helse Sør-Øst.

INNHOLD VIKTIGST
I går (11. mars, min anm.) var disse problemstillingene oppe til debatt i Kongsberg-regionen. De syv medlemskommunene kom ikke frem til en uttalelse i går, men signaliserte at de svært gjerne blir tatt med på debatten fremover - tross den knappe tiden som gjenstår.

- For meg er innholdet i de nye områdene viktigst - og at pengene som følger med er i samsvar med innholdet. Det er mer viktig enn strukturendringer, sa Notodden-ordfører Lise Wiik (Ap).

- Trygghet i lokalsamfunnet og tjenestetilbudet innenfor regionen er viktigst for meg, sa også Kongsberg-ordfører Vidar Lande (Ap).

Han mente man kunne få en avklaring på akutt- og fødetilbudet i revidert statsbudsjett.

• Les hele saken i Telemarksavisa på nett ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar