fredag 14. mars 2008

Fagforbundet Oppland med opprop for en ny sykehuspolitikk:

I kjølvannet av sykehusreformen fra 2002 har vi sett utredninger og forslag om sentralisering og nedbygging av fødetilbud og kirurgisk akuttberedskap ved en rekke lokalsykehus. Dette har utløst sterke folkelige protester og sykehusaksjoner har dukket opp over hele landet. Også sykehusene i de store byene merker nå nedskjæringspresset.

Vi opplever at sykehusene er overtatt av byråkrater, økonomer og folk fra privat næringsliv som har tatt i bruk en bedriftsøkonomisk tankegang som er fremmed for folk. Pasienter har blitt kunder, behandling kalles produksjon og ventelister kalles ordrereserver. I tillegg har vi fått et voksende helsebyråkrati med høye lønninger til direktørene på toppen.

Vi mener at den bedriftsøkonomiske tankegangen ikke passer i helsetjenesten. Det har vært og er stor enighet i befolkningen om at sykehus ikke skal drives som en butikk og at en pasient aldri skal betraktes som en vare. Helsepersonell er ikke produsenter, men fagpersoner som yter velferdstjenester.

Dersom Sykehus-Norge hadde fortsatt med det tidligere offentlige regnskapssystemet så ville de minst ha gått i balanse eller til og med netto overskudd i perioden 2002-2006. Dagens regnskaper viser 18 milliarder kroner i underskudd. Samtidig har sykehusenes andel av bruttonasjonalprodukt vært synkende siden 2003. Sammenliknet med andre land viser OECDs statistikk at Norge ikke bruker mer penger på helsetjenesten enn det man forventer av et land med vårt inntektsnivå. Disse fakta sier mye om hvilke unødvendige nedskjæringer sykehusene har vært gjennom de siste årene.

Organisering av sykehusene etter modell av private aksjeselskaper slik vi ser med foretaksmodellen er ingen god løsning. Om det er stat eller fylkeskommune som er sykehuseier er mindre viktig, det viktigste nå er:

- Vi krever at det tas tilbake politisk kontroll og direkte folkevalgt styring med utviklingen av spesialisthelsetjenesten.
- Stoppe markedstilpasningene og privatiseringen av tjenestetilbudet.

Fagforbundet Oppland oppfordrer andre organisasjoner og enkeltpersoner til å støtte dette oppropet.

Av Svend Morten Voldsrud, leder, Fagforbundet Oppland

• Hentet fra Oppland Arbeiderblad på nett, klikk på overskriften for å lese saken der

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar