tirsdag 4. mars 2008

Helse Fonna: Alle må spara 4,5%

For å gjera opp for gamle synder, skal kvar klinikk ved Helse Fonna spara eller tena inn 4,5 prosent av årsbudsjettet sitt. – Alle klinikkane i helseføretaket har fått beskjed om at dei i utgangspunktet må spara inn fire og ein halv prosent på årsbasis, seier Kolnes.

Dette blei bestemt under eit møte i går, og kjem til å bli lagt fram munnleg under styremøtet måndag.

Administrasjonsleiinga, klinikkleiarar og tillitsvalde deltok under møtet i går.

INNSPARING ELLER INNTENING
– Dette kan bli gjort enten ved inntening eller innsparing ved dei ulike klinikkane, forklarer Kolnes, som fortel at medisinsk klinikk foreslo å tena pengar ved å nytta ledig kapasitet til rehabiliteringsformål. I første omgang har alle klinikkane same målsetjinga, men det vil vera muleg å justera mellom dei ulike avdelingane etter kvart.

• Les heile saka i Haugesunds Avis på nett ved å klikke på overskrifta her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar