lørdag 15. mars 2008

Narvik 1. april: Protestdemonstrasjon mot sommerstengning av føden

1. april arrangerer Aksjonskomiteen for Narvik sykehus og Liv laga en protestdemonstrasjon mot sommerstengingen av fødeavdelingen sommeren 2008.

- I år skal fødeavdelingen stenges i fem uker til tross for at helseminister Sylvia Brustad uttalte i fjor at ingen fødeavdelinger/-stuer skulle stenges på grunn av økonomi alene. Vi vet at Narvik fødeavdeling hadde fått vikarene på plass og sommerturnusen ordnet, med en gynekolog for alle fem ukene. Det blir for oss derfor ubegripelig at man velger å stenge fødeavdelingen vår i også, sier Eva Vassdal.

Så vidt Vassdal vet ble besparelsene i fjor på kun 239.000 kroner, og da mener hun at det er et for lite beløp til å svekke tryggheten for blivende mødre og fedre i Narvik, - nok et år.

Innleder på demonstrasjonen blir Dagny Pettersen fra Aksjonskomiteen, og flere personer deltar med appeller, blant annet varaordfører Tore Nysæter fra Narvik og ordfører i Ballangen Anne-Rita Nicklasson.

• Hentet fra Ofotens Tidende på nett, klikk på overskriften her for å komme dit

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar