søndag 30. mars 2008

Helse Fonna må kutte 82 millioner kroner

Bergens Tidende (papirutgave søndag 30. mars) melder at Helse Fonna må spare 82 millioner kroner i år, og at det blant annet vil gå ut over rusmisbrukere og eldre.

Det knallharde spareforslaget skal legges frem på styremøtet i Helse Fonna mandag 3. april og innebærer utsettelse av rusbehandlingsinstituasjonen Ekely og distriktsmedisinsk senter i Sauda.

Blant forslagene til sparetiltak er også kutt i reise og kompetansehevingstiltak, stillingsstopp og nedleggelse av kantinen ved Haugesund Revmatismesykehus.

• Klikk på overskriften her for å se styresakene på Helse Fonnas nettsider

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar