fredag 28. mars 2008

Narvik: Stengt fødeavdeling skal spare 500 000

Fødeavdelingen i Narvik stenger fem uker i sommer. (…) I løpet av de fem ukene avdelingen i Narvik er stengt, skal Kvinneklinikken på Universitetssykehuset Nord-Norge spare en halv million kroner.

ØKONOMI
Direktør ved UNN, Tor Ingebrigtsen, opplyser at det er han, ut fra faglige vurderinger, som har besluttet at avdelingen skal stenge. – Men når en slik beslutning fattes, veier de faglige rådene fra avdelingsledelsen tungt, legger han til.

Avdelingsleder Olaug Kråkmo vil ikke bekrefte opplysninger om at sykehuset bare sparte 239.000 kroner på fjorårets sommerstenging, en stenging som i utgangspunktet var forespeilt innsparinger på over én million kroner. Ifølge Kråkmo er ikke de tallene helt klare. Men hun bekrefter at årets mer beskjedne mål på 500.000, baserer seg på erfaringer som ble gjort i fjor.

MANGE VURDERINGER
På spørsmål opplyser hun at det ligger an til omtrent like mange nedkomster i løpet av årets sommerstenging som det var i fjor; knapt 20. Kvinnene det er snakk om, vil kunne føde enten i Harstad eller Tromsø; de to avdelingene i Kvinneklinikken som holder åpent sommeren igjennom.

• Les hele saken i Fremover på nett ved å klikke på overskriften her

I NARVIK BLIR DET PROTESTDEMONSTRASJON 1. APRIL - BEFOLKNINGEN VIL IKKE FINNE SEG I DETTE!
DET ER IKKE BEMANNINGSPROBLEMER I NARVIK I FERIEN SOM ER ÅRSAKEN TIL SOMMERSTENGINGEN. UNN GÅR DERMED PÅ TVERS AV SYLVIAS INSTRUKS OM AT FORETAKENE IKKE KAN SOMMERSTENGE FØDETILBUD AV ØKONOMISKE GRUNNER.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar