onsdag 5. mars 2008

Kronikk om sykehusstyring: Elitens målstyrte føydalisme

Johan Nygaard, forfatter av boka «Smertegrensen», har en kronikk i Nationen 5. mars med tittelen "Elitens målstyrte føydalisme". Den begynner slik:

"En inspirert helseminister Sylvia Brustad svingte seg tirsdag i forrige uke opp til historiske høyder på Stortinges talerstol, da hun med en lett gjenkjennelig, tillært målstyringsretorikk fremstilte det som «grunnleggende udemokratisk» at sykehuslegene ikke respekterer, og holder seg innenfor de økonomiske rammene som det målstyrte Stortinget har vedtatt.

Det konstitusjonelle alvoret i helseministerens refs fra Stortingets talerstol, reiser noen etiske og moralske problemstillinger som vi ikke kommer utenom å debattere samvittighetsfullt, og i sin fulle bredde, i tiden som kommer.

Stoltenberg, Støre (ECON) og Brustad tror altså at de kan få mer helse for hver krone med målstyringsmetoden sin, uten å forstå hva helse er. Dette er karakteristisk for de målstyrte elitenes forvirrede og fremmedgjorte virkelighetsoppfattelse og selvforståelse i dagens målstyrte samfunn.

I virkeligheten forsøker Stoltenberg og ECON selvfølgelig å skvise mest mulig helse ut av hver helsearbeider med målstyringsmetoden sin. Det er ikke til å komme bort fra at det er hva målstyringsmetoden er designet for. Den kosmopolitiske målstyringsideologien som Stoltenberg og ECON etterplaprer, har faktisk en dokumentert forhistorie, som hvem som helst kan etterforske. Denne dokumenterte forhistorien avslører selv hva den besnærende målstyringsretorikken tilslører."

• Les hele kronikken i Nationen på nett ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar