onsdag 26. mars 2008

Store sykehuskutt i Midt-Norge

Prisvekst i byggebransjen har gjort St. Olavs-utbyggingen 140 millioner dyrere. Samtidig får hele Helse Midt-Norge ikke lånene som de planla.

St. Olavs hospital må dermed gjennomføre store kutt. Helse Midt-Norge har gått flere runder med Helsedepartementet om lån til nye investeringer, men i et brev datert 7. mars fastholdes den varslede lånerammen på 730 millioner for 2008.

I tillegg vil Molde sykehus og barneavdelingen i Ålesund trolig bli utsatt.

- Kutt på 140 millioner skaper store vanskeligheter for oss. Jeg er redd de regionale interessene blir satt opp mot hverandre, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Helse Midt-Norge til Adresseavisen.

St. Olavs hospital får ikke kompensert for den varslede prisveksten i byggebransjen og må kutte ned utstyr og innredning, da i sentrene akutten og gastrosenteret.

• Les saken i VG på nett ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar