tirsdag 18. mars 2008

Tvinges til nedleggelse, mener sykehusaksjonen Notodden

Sykehusaksjonen Notodden mener helse- og omsorgsministeren tvinger lokale foretaksstyrer til å legge ned tilbud ved lokalsykehus, fordi hun fortsetter å påpeke krav til balanse overfor helseregionene. De mener helse- og omsorgsminister Sylvi Brustad (Ap) viser liten innsikt, når hun og regjeringen ikke griper tak i det som er hovedproblemet for lokalsykehusene.

ENDRE INNTEKTSMODELL
For at lokalsykehusene skal drives i balanse, må det gjøres endringer i dagens inntektsmodell, slik sykehusledelsen ved Blefjell Sykehus HF har uttalt.

- Hovedproblemet for lokalsykehusene i dag er feilslåtte systemer for sykehusenes inntektsgrunnlag. De særskilte forholdene som gjelder for lokalsykehus ivaretas ikke, og det gis et feilaktig bilde av lokalsykehusenes driftssituasjon, skriver Sykehusaksjonen Notodden i sin årsmøteuttalelse.

- TVINGES
Aksjonsgruppen viser til at sykehuset arbeider med tiltak som skal sikre mest mulig effektiv drift, og sykehusledelsen kan dokumentere at Blefjell er et veldrevet lokalsykehusforetak på alle områder. Når Brustad fortsetter å peke på krav til balanse overfor helseregionene, er konsekvensen at de lokale foretaksstyrene tvinges til å vurdere nedleggelser av akuttfunksjoner, fødetilbud og lokalsykehus.

• Les hele saken i Telemarksavisa på nett ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar