tirsdag 11. mars 2008

Nytt nummer av Tidsskrift for samfunnsforskning: Ikke mer likhet etter reformen

Tidsskrift for samfunnsforskning har publisert artikkelen "Forbruk av spesialhelsetjenester. Ble det større likhet etter sykehusreformen?" (28. februar 2008)

Et av målene med sykehusreformen av 2002 var å skape større likhet i tilgangen til spesialisthelsetjenester. Sølve Mikal Nerland og Terje P. Hagen analyserer i sin artikkel ett aspekt ved likhet i tilgang, nemlig innbyggernes forbruk av somatiske spesialisthelsetjenester. De antar at innbyggerne etterspør sykehustjenester på grunnlag av behov og betinget av forhold på tilbudssiden, det de kaller ikke-behovsrelaterte faktorer.

Nerland og Hagen finner at blant annet primærlegedekning, ventetid og reiseavstand, har signifikante effekter på forbruket. Dette er forhold som bidrar til ulikhet. De finner videre at det er en viss ulikhet i forbruket gjennom hele analyseperioden. Staten har altså ikke oppnådd målet om større likhet i tilgangen etter sykehusreformen. Analysene gir imidlertid ikke entydige konklusjoner når det gjelder spørsmålet om det har skjedd økning i ulikheten etter reformen.

• Hentet fra Institutt for samfunnsforsknings nettsider, klikk på overskriften her for å finne omtalen der.

Artikkelen kan i sin helhet leses her (kopier og lim inn i adressefeltet):
http://www.samfunnsforskning.no/files/tfs_2008_1_fulltekst.jpg.pdf

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar