lørdag 29. mars 2008

Om å få de svarene man bestiller: Helse Sør-Øst med tvilsom spørreundersøkelse

Det er nok vanskelig for helseforetakene at befolkningen insisterer på at de vil ha lokalsykehus, så Helse Sør-Øst satser på manipulerende presentasjon av folkets vilje, innpakket i profesjonell spørreundersøkelse under overskriften: "God behandling viktigst" og "Innbyggerne i Innlandet mener god behandling er viktigere framfor kort vei til sykehuset."

Blant avisene som gjengir pressemeldingen fra Helse Sør-Øst, er Oppland Arbeiderblad som skriver:

"83 prosent av innbyggerne i Hedmark og Oppland mener det viktigste er å få den best mulige behandlingen framfor å ha kort vei til sykehuset, viser en undersøkelse Synnovate har gjennomført for Helse Sør-Øst blant befolkningen i helseregionen.

Samlet for regionen mener 85 prosent av innbyggerne at å få best mulig behandling er det viktigste når de må på sykehus. Ifølge Synnovate er dette tallet oppsiktsvekkende høyt i opinionsundersøkelser. Bare drøyt 1 av 10 mener at nærhet til sykehuset er viktigst.

Dette viser en sterk tilslutning fra innbyggerne i regionen til at vi må organisere oss annerledes for å sikre gode og likeverdige sykehustjenester, sier Mari Trommald, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst.

Framtidas organisering av sykehus må ivareta både høy kvalitet i behandlingen og behovet for nærhet til behandlingstilbud. Vi må rendyrke breddekompetansen i lokalsykehusene og samle spesialiserte funksjoner i større grad enn i dag, sier Trommald."

Det er mye som en kritisk presse kan og bør problematisere ved denne undersøkelsen! Et åpenbart punkt er hvordan spørsmålene er stilt. Her har man gjort en åpenbar brøler ved å sette opp kvalitet og nærhet som to uforenlige motpoler - hvordan i all verden kan man fremstille saken slik?

• Les det siterte i Oppland arbeiderblad på nett ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar