tirsdag 25. mars 2008

Fødestreiken er i gang!

Debattinnlegg i Dagbladet, av Ingeborg Altern Vedal fra organisasjonen "Liv laga"

"Vi vet om kvinner som gjerne vil ha flere barn, men som ikke tør føde fordi de er redde de ikke får den hjelpen de trenger.

Leder i Den norske jordmorforening Nina Schmidt foreslår i Dagbladet 14/3 en fødestreik blant norske kvinner.

Men fødestreiken er allerede i gang. Vi vet om kvinner som gjerne vil ha flere barn, men som ikke tør føde fordi de er redde de ikke får den hjelpen de trenger. De og partnerne har negative erfaringer eller de vet at de ikke er sikret kvalifisert hjelp i nærheten. Det er et stort paradoks at Norge årlig bruker milliarder på barnehageplasser, permisjonsrettigheter, kontantstøtte og barnetrygd, men ikke kan ta seg råd til å gi befolkningen et trygt og tilgjengelig fødetilbud.

Det blir tombola å føde i Midt-Norge i sommer. Normalt har mange over en times reisevei. Når Kristiansund og Orkanger stenger samtidig må fødende i f.eks. Aure belage seg på over 2 timer i bil med rier - uten følgetjeneste. Kommer de fram til St. Olav om natta er sannsynligvis kapasiteten sprengt.

Også i Narvik blir det kaos i ferien. I fjor sa helseminister Brustad: Ingen fødeavdelinger skal stenge pga. økonomi alene. I år hadde sykehuset i Narvik lagt hele feriekabalen - de hadde nok vikarer for hele sommeren. Likevel pålegger Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Narvik å stenge fødeavdelingen i 5 uker. I fjor mente UNN/Helse Nord at de skulle spare 1,2 millioner på sommerstengning. Resultatet ble 239.000 kroner spart. Da har man ikke regnet med ekstrautbetalinger som dekkes av NAV. Det er vanskelig å skjønne at dette er en besparelse som rettferdiggjør den risiko, utrygghet og det stress som man utsetter de vordende foreldre for."

• Les resten av innlegget i Dagbladet på nett ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar