lørdag 29. mars 2008

Helse Sør-Østs spørsmål

Forsøkene på å gi inntrykk av at befolkningen støtter sentralisering av sykehustjenester er tuftet på en spørreundersøkelse som ble gjennomført av Synnovate for Helse Sør-Øst. Utvalget var hentet fra brukergruppen, dvs. fra Øst- og Sørlandet.

Alternativene for hva som er "viktigst for deg" var
"At sykehuset ligger nær der du bor" (A),
"at du får den best mulige behandlingen?" (B) eller
"Umulig å svare" (C).

85 % valgte alternativ B.

• Hentet fra Sandefjords blad på nett, les saken der ved å klikke på overskriften her

Det er en oppsiktsvekkende manipulasjon å sette opp nærhet og kvalitet som uforenlige motpoler. Dette må fagfolk på området ta fatt i og "arrestere" snarest mulig!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar