fredag 7. mars 2008

Narvik med representant i Liv laga!

Eva Vassdal fra Narvik har blitt styremedlem i den nydannende brukerorganisasjonen Liv Laga; en organisasjon for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Organisasjonen er allerede forespeilet en representant i det nye Nasjonalt råd for fødselsomsorg. Som kjent jobbes det nå med en ny nasjonal strategi for svangerskap, føde og barsel, og den nye organisasjonen ønsker å påvirke det arbeidet som foregår i Helse- og omsorgsdepartementet.

– Jeg tror vi kan komme til å bli en viktig organisasjon. Vi i Narvik har etter hvert samarbeidet godt med andre aksjonsgrupper rundt i landet, og nå for vi en formell organisasjon som kan jobbe bedre på et overordnet nivå, sier Eva Vassdal, som er fornøyd med å være med i styret.
– Det blir en spennende utfordring. Det er viktig at vi her fra Nord-Norge er med, for våre problemstillinger er gjerne av en litt annen art enn det de har lenger sør. Og det skjer jo veldig mye for tiden, så det er viktig å være på banen, sier hun.

Nå oppfordrer hun folk til å melde seg inn som medlemmer eller støttemedlemmer i organisasjonen. Se mer på www.liv-laga.no

• Hentet fra Ofotens Tidende på nett, les saken og se bilde der ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar