torsdag 27. mars 2008

Temaet for høringen: Redegjørelsen om den økonomiske situasjonen ved landets helseforetak

Helse- og omsorgsministerens redegjørelse, samt referat fra diskusjonen der Jan Bøhler (A), Per Sandberg (FrP), Inge Lønning (H), Olav Gunnar Ballo (SV), Laila Dåvøy (KrF), Rune J Skjælaaen (Sp) og Gunvald Ludvigsen (V) deltok, er lagt ut på Stortingets nettsider.

• Klikk på overskriften her for å lese referatet fra redegjørelse og debatt

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar