tirsdag 11. mars 2008

Både Senterpartiet og SV varsler omkamp om helsereformen. Målet er sterkere politisk styring.

Begge de to partiene har brukt uroen i sykehussektoren til å skjerpe kritikken mot sykehusreformen, som førte til at sykehusene ble organisert i helseforetak etter forretningsmessige prinsipper.

– Vi ser hver dag at statlig overtakelse ikke løste problemene i sykehussektoren. De folkevalgte er koblet for langt vekk fra et så viktig område for folk. Vi får ikke gjort noe med dette nå, men før valget må vi samle erfaringene vi har gjort, sier kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa til Klassekampen.

Kleppa sier i intervjuet at organisering, eierskap og styring av sykehusene må bli tema under neste forhandlingsrunde mellom regjeringspartiene.

– SVs motstand mot helsereformen har vært så klar at vi har et alternativt lovforslag liggende klart, sier SVs helsepolitiske talsmann Olav Gunnar Ballo til avisen. Han er sikker på at både Arbeiderpartiet og opposisjonspartiene er enige om at sykehuspolitikken ikke kan fortsette som i dag. Ballos viktigste stikkord er politisk styring. SV og Sp vil at det skal være Stortinget og regjeringen, og ikke foretaksstyrene, som skal drive sykehusene. (©NTB)

• Les hele saken i Adresseavisa på nett ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar