lørdag 28. juni 2008

Aker Sykehus Venner fylte kirurgisk auditorium med engasjerte Akerentusiaster

(Denne skulle vært lagt ut i april, selvfølgelig!) Mandag 21 april inviterte Aker Sykehus Venner (ASV) til debatt om Akers fremtid. Kirurgisk auditorium fikk bruk for alle radene, og spennende innledere inspirerte de fremmøtte til kamp for et bedre helsevesen generelt og for Aker spesielt.

ASV har mobilisert flere hundre medlemmer, og er i vekst om dagen. De er en politisk nøytral forening som arbeider for sterkere politisk styring av helsevesenet og tettere samarbeid mellom Aker universitetssykehus og de kommunale tjenestene. Utgangspunktet deres var og er etter eget sigende "Å være vaktbikkje og slå ring rundt sykehuset og de som arbeider der til beste for pasientene og pårørende".

• Les mer på Helse Sør-Østs nettsider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar