fredag 6. juni 2008

Ber Brustad gi mer


Opposisjonen på Stortinget støtter oppropet fra ni fylkesordførere som krever at regjeringen retter opp den geografiske skjevfordelingen av helsekroner.
– Jeg vil vite hva helseminister Sylvia Brustad (Ap) akter å gjøre for å rette opp i denne skjevheten. Hun har ikke nevnt dette med et kløyva ord i forslaget til revidert nasjonalbudsjett, sier KrF-leder Dagfinn Høybråten til NTB.

– Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge diskrimineres når helsepengene fordeles, hevder ni fylkesordførere i en kronikk i Stavanger Aftenblad mandag. De viser til det regjeringsoppnevnte Magnussenutvalget, som tidligere i år slo fast at Helse Sør-Øst får 781 millioner kroner for mye i forhold til de tre andre helseregionene.

Kritikk fra sine egne
– Å opprettholde skjevfordelingen vil være et særdeles grovt maktovergrep mot nesten halvparten av landets befolkning, skriver fylkesordførerne i kronikken.

Leder Harald Tom Nesvik (Frp) i Stortingets helse- og omsorgskomité merker seg at sju av de ni ordførerne representerer et regjeringsparti. – Det viser at ordførerne ikke har tiltro til egen regjering, og det synes jeg ikke er det minste rart. Regjeringen burde ha benyttet anledningen til å rette opp i skjevheten gjennom sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Det gjorde den ikke, sier Nesvik.

Det er to måter å rette opp skjevfordelingen på: Regjeringen tar 781 millioner kroner fra Helse Sør-Øst og fordeler pengene på de øvrige helseregionene. Alternativet er at de kan bevilge mer penger til resten av landet, nærmere bestemt 1,46 milliarder kroner.

Både KrF, Venstre og Frp tar til orde for det siste. – Vi foreslår å bevilge 700 millioner direkte til de andre helseregionene i revidert, ytterligere 700 millioner fordelt på samtlige regioner og rette opp resten av skjevhetene på 2009-budsjettet. Men jeg frykter stortingsflertallet går imot oss, sier Nesvik.

• Les hele saken i Tidens Krav ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar