mandag 2. juni 2008

Sykehusendringer i Buskerud og Bærum: - Enormt tidspress


Ringblad.no, Ringerike Blads nettutgave, melder:

De tillitsvalgte ved Ringerike sykehus synes prosessen rundt endringene av sykehusene i Buskerud og Bærum har gått altfor fort og reagerer på at de ikke har fått være med på å bestemme.

- Det har vært et enormt tidspress i arbeidet med hvordan sykehusområdet vest skal bli. Vi føler at medbestemmelsesretten ikke har blitt tatt godt vare på, sier Runhild Vestby, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet og ansatterepresentant i sykehusstyret.

Turboprosess
Hun får støtte av Annlaug Helgerud, hovedtillitsvalgt for jordmødrene, Brit Bøhler, foretakstillitsvalgt for radiografene, Gjermund Bråten, hovedtillitsvalgt for sykepleierne, Espen Hval, hovedtillitsvalgt i Norges Maskinistforbund og Geir Nordbø, lege og ansatterepresentant i styret.

Nordbø kaller det hele en turboprosess og mener den er presset gjennom av Helse Sør-Øst. Alle de tillitsvalgte understreker at samarbeidet med administrerende direktør ved Ringerike sykehus, Unn Teslo, har vært godt hele veien, men de mener det regionale helseforetaket presser gjennom altfor korte tidsfrister.

Først onsdag morgen fikk de tillitsvalgte se det ferdige utkastet i direktørenes forslag. Det var bare noen timer før partene skulle i et møte.
- Det ble helt umulig å sette seg inn i så mye materiale på så kort tid, sier Vestby og mener de tillitsvalgte ikke har fått ordentlig anledning til å si hva de mener om forslagene direktørene har kommet med.


• Les hele saken i Ringerikes Blad på nett, ringblad.no, ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar