torsdag 12. juni 2008

Det nye rådet for fødselsomsorg har hatt sitt første møte


Helseminister Sylvia Brustad ønsket nytt Nasjonalt råd for fødselsomsorg lykke til i arbeidet da de 4. juni var samlet for første gang. Ny rådsleder er professor Tore Henriksen ved Rikshospitalet HF.

– Jeg er særlig glad for at vi har fått til en så bred sammensetning av rådet, med representanter både fra fagmiljøene, fra helseforvaltningen og fra brukerne. Mitt ønske er at de råd dere gir skal være faglig dokumenterte samtidig som myndighetene og brukernes stemmer får en framtredende plass. Ikke minst er brukernes erfaringer vesentlige bidrag for helsetjenestens samlede kompetanse, sa Sylvia Brustad.

På rådets første møte var det svangerskapsomsorgen som sto i fokus.

Nasjonalt råd for fødselsomsorg har 12 medlemmer. Rådet skal, sammen med Helsedirektoratet, være faglig rådgiver for Helse- og omsorgsdepartementet i arbeidet med stortingsmeldingen om svangerskap-, fødsels- og barselomsorgen som skal legges fram innen utgangen av 2008.

– Målet er at gravide og deres familier skal møte en helhetlig og sammenhengende svangerskap-, fødsels- og barselsomsorg uansett hvor de bor i Norge, sa Brustad.

• Les saken på regjeringens nettsider ved å klikke her eller på overskriften

• Hvem som sitter i det nye rådet finner du på bloggen her eller på regjeringens sider her

Folkebevegelsen for lokalsykehusene har positive forventninger til at dette rådet, som er bredere sammensatt enn det forrige, kan bidra til løsninger som vil ha større legitimitet hos brukere og befolkning.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar