lørdag 14. juni 2008

Bjørn H. Rudjord: Nye Ahus.com (Kronikk i Dagbladet)


Vi mennesker synes å være skapt slik at vi er tilbøyelig til å tro på enhver påstand bare den blir gjentatt ofte nok. Dette synes å gjelde uansett hvor urimelig påstanden er. En av de mest seiglivede myter er at vi bare kan løse problemene med manglende behandlingsplasser i spesialisthelsetjenesten ved å bevilge mer penger. Utgiftene til spesialisthelsetjenesten var i 2007 økt til hele 80 milliarder kroner. Vi burde se nærmere på bedre organisatoriske løsninger.

De første avdelingene ved Nye Akershus Universitetssykehus (Nye Ahus) ble tatt i bruk i april i år. Man har planlagt full drift av det nye sykehuset fra 1. oktober 2008. Men sykehuset åpner i etapper før dette skjer. Nye Ahus skal betjene hele befolkningen på Romerike og tre bydeler i Oslo. Stensby sykehus er et lokalsykehus på Romerike som nedlegges som et fullverdig sykehus.

Når vi får høre at Akershus universitetssykehus er så nedslitt at takene nesten ramler ned i hodene på folk, er det få eller ingen som protesterer. Ingen protesterer når de får høre at det er hensiktsmessig å rive Akershus universitetssykehus for å bygge opp et nytt sykehus, selv om kostnaden er på hele 8,1 milliarder kroner. Det nye sykehuset blir riktignok framstilt som en arkitektonisk perle og det blir mye ny, avansert og komplisert datateknologi. Men vi får bare en beskjeden økning i antall sengeplasser. Vi tar da med i regningen at Stensby sykehus skal nedlegges som et fullverdig sykehus. Bevilgningene til det nye sykehuset virker derfor langt på vei bortkastet. Det koster bare en brøkdel å pusse opp de to sykehusene som skal rives og nedlegges.

Bare rentene av dette beløpet er nok til å lønne omkring 400 privatpraktiserende spesialister i psykiatri. Da er både kontorhold og forbruksutstyr inkludert. En bedret tilgang til psykiatrisk behandling har i flere år framstått som et prioritert behov. Men her velger vi altså å bruke 8,1 milliarder kroner til å erstatte sykehus som er i full drift og nesten har samme kapasitet. Det virker rimelig at det også fra politikere kommer krav om gransking for å komme til bunns i beslutningsprosessene slik at samme fadese ikke skal gjenta seg.


• Les resten av kronikken i Dagbladet ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar