søndag 1. juni 2008

Spekters undersøkelse om helsepersonells effektivitet


Ettersom flere medier har valgt en vinkling, i alle fall i overskriftene, på denne saken som jeg oppfatter som litt unyansert og negativ (som oppslaget til høyre, fra dn.no), gjengir jeg den siste delen av en kronikk som spesialrådgiver i Arbeidsgiverforeningen Spekter, Karl-Arne Johannessen, hadde i Dagbladet 28. mai:

AT FINSKE SYKEHUS har høyere kostnadseffektivitet enn norske er ikke noen nyhet. Blant annet viste en norsk-finsk studie i 2006 (Linna, Hakkinen, Magnussen) at Norge lå 17-25 prosent lavere i effektivitet enn Finland. Vi finner ingen magiske formler for den høye legeproduktiviteten i Finland, men enkle grep hadde ført til forbedringer. Enkle grep som erfaringsmessig kan ta svært lang tid dersom altfor detaljerte prosesser står øverst på dagsorden. Som fortsatt praktiserende sykehuslege en dag i uken vet jeg at det mest tilfredsstillende for en helsearbeider er å få behandle pasienter, og at det mest demotiverende er å bli hindret av plunder og heft som skyldes organisatoriske forhold, utstyr som er på feil plass, dårlig planlegging etc. I Finland har man tatt konsekvensen av dette og strukturert organiseringen og ressursene med enkle, men faste grep som åpenbart virker. Derfor er det ingen tvil om at forholdene for det finske sykehuspersonalet legger mye bedre til rette for produktiviteten enn i Norge, selv etter at man har «korrigert» for den kunstig høye produktivitet man oppnår gjennom alt for mye overtid i flere yrkesgrupper.

Arbeidsgiverforeningen Spekter er ikke opptatt av å sammenligne norske og utenlandske helseprofesjoner med meterstokk. Om forskjellene er 30 prosent eller 80 prosent mellom Norge og andre land er ikke det vesentlige. At enkelte målevariabler viser forskjeller på opp mot 100 prosent mellom norske sykehus, synes vi egentlig er nok. Legeproduktiviteten i Finland ser definitivt ut til å være høyere enn i Norge. Heldigvis vil jeg si, fordi det tyder sterkt på at svært enkle grep, som sykehusene selv kan ta styringen over, virker.

LEGEEFFEKTIVITET er bare en av flere viktige betingelser for at sykehusene skal yte pasientene god hjelp. Det er en helhet som ser alle profesjonsressurser i en sammenheng, som vil gi pasientene det beste tilbud i fremtiden.

Tror vi det er noe galt med norske leger? Nei. Men når det gjelder organiseringen rundt deres arbeid, er vi ikke fullt så sikker.


• Les hele kronikken i Dagbladet på nett ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar