torsdag 5. juni 2008

Sykehusøkonomi: Dagens debatt i Stortinget

Dagens debatt om statsrådens redegjørelse om helseforetakenes økonomi er tilgjengelig gjennom direkte overføring (her) og senere som arkivopptak.

I debatten deltar statsråd Sylvia Brustad og stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik (FrP), Gunvald Ludvigsen (V), Rune Skjælaaen (Sp), Knut Egil Hareide (KrF), Jan-Henrik Fredriksen (FrP), Dagfinn Høybråten (KrF), Elisabeth Røbekk Nørve (H), Bent Høie (H), Jorodd Asphjell (Ap), Solveig Horne (FrP), inge Lønning (H) m.fl.

Her er bare noen raske og "tilfeldige" notater fra direkteoverføringen, leseren oppfordres til selv å se opptak eller lese det skriftlige referatet fra 5. juni (på denne siden, klikk her) når det blir lagt ut for å få uttalelsene i sammenheng:

Statsråd Sylvi Brustad (Ap) mente at det var ressurser nok, at det er et spørsmål om organisering. Hun sa videre at prissettingen av diagnoser ikke skal være førende for beslutninger på avdelingsnivå.

Flere av representantene trakk frem konkrete eksempler på uheldige hendelser på sykehusene, som kvinnen som opplevde "transportfødsel" på St. Olav og mannen som ventet 5 dager på operasjon av ankelbrudd på Haukeland.

Både skjevfordeling og helsereformen var sentrale temaer.

Dagfinn Høybråten (KrF) sa at slik helsereformen hadde utviklet seg, var den temmelig venneløs i Stortinget. Det er vel bare statsrådens eget parti som fortsatt forsvarer reformen slik den er, sa han og mente at reformen nå er moden for reformering. Han oppfordret statsråden og regjeringen til å komme fra "se på" til "handle" på flere områder, blant annet mht skjevfordelingen mellom regionene.

Både Jan Sahl (KrF) og Gunvald Ludvigsen (V) var spesielt opptatt av lokalsykehusenes situasjon.

Elisabeth Røbekk Nørve (H) vil rette opp skjevfordelingen gjennom friske midler og kom med skarp kritikk av Ap-representanter fra Oslo som hadde stilt spørsmål om de andre regionene virkelig hadde behov for flere penger. Bent Høie (H) påpekte at selv om statsråden sier at hjemsted ikke avgjør i politikken, så avgjør det i praksis hvilket tilbud pasientene får. Han pekte på at det f.eks. er vanskeligere for pasienter i Helse Vest å få rehabilitering. Høie var også opptatt av situasjonen for rusmisbrukere.

Jorodd Asphjell (Ap) mente at sykehustilbudet aldri har vært bedre enn nå, men at det heller aldri har vært klaget så mye.

Solveig Horne (FrP) var opptatt av skjevfordelingen og sa blant annet at om statsråden ikke lytter til FrP, så bad hun henne innstendig om i alle fall å lytte til sine partifeller.

Harald T. Nesvik (FrP) oppfordret statsråden til å ta kontakt med Helse Sør-Øst RHF for å ordne opp i det forhold at foretaket har sagt opp avtaler med private om langtidsplasser. Disse menneskene trenger langtidsplasser, sa han.


• Klikk her eller på overskriften for å komme til Stortingets arkiv og velg 05.06.08 i venstre kolonne for å se opptaket fra Stortingssalen.

• Klikk her for å komme til det det skriftlige referatet fra denne debatten (et foreløpig referat blir vanligvis lagt ut allerede noen timer etter at debatten er avsluttet).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar