fredag 13. juni 2008

Hovedstadsprosessen/framskrivinger: Helse Sør-Øst benekter sammenheng

HENTET FRA NETTSIDENE TIL SYKEHUSAKSJONEN NOTODDEN, DATERT 9. JUNI:

Prosjektleder for Hovedstadsprosessen og viseadministrerende direktør Mari Trommald i Helse Sør-Øst benekter til avisa TA den 6. juni at det er en sammenheng mellom styresaken behandlet av Helse Sør-Øst i april og SINTEFs framskrivingsmodeller og scenariene som ligger til grunn for at Helse Sør-Øst skal kunne si det er en overkapasitet i sykehusene framover.
Sykehusaksjonen Notodden mener inntrykket som gies av overkapasitet er en myte basert på gjennomføring av dramatiske scenarier for pasientene, og ønsket å bringe forutsetningene fram i lyset i TA-artikkel den 30. mai.

Sykehusaksjonen Notodden kan imidlertid dokumentere en direkte referanse-lenke fra sakspapirene i styresaken fra april og til de fem scenariene i sintefrapporten som ligger til grunn for Hovedstadsprosessen, og som etter vårt syn kan innebære en helt ny måte å tenke helsevesen på - en helsereform i seg sjøl som det norske folk ikke har bedt om. Scenariene kan, om de blir gjennomført, bety betydelige ulemper for pasientene.

Mari Trommald kommenterer overhodet ikke scenariene fra SINTEF-rapportene i TA-artikkelen, men bedyrer at Sintef får stå inne for sine modeller, så forholder Helse Sør-Øst seg til sine styrevedtak og det som ligger i Helse Sør-Øst sine dokumenter.

Se også nyhetsoppslag "Feil i grunnlagsdokument til Helse Sør-Øst" på Sykehusaksjonen Notoddens nettsider, datert 29. mai 2008.

• Klikk her eller på overskriften for å komme til Sykehusaksjonen Notoddens nettsider.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar