fredag 13. juni 2008

Helse Sør-Øst/Hovedstadsprosessen: Innrømmer at Sykehusaksjonen Notodden har rett

HENTET FRA NETTSIDENE TIL SYKEHUSAKSJONEN NOTODDEN, DATERT 12. JUNI:

Kommunikasjonssjef for Hovedstadsprosessen, Jo Heldaas i Helse Sør-Øst, sier til TA i dag at han innrømmer at Sykehusaksjonen har rett i sine påstander om at Sintef-rapporten er lagt til grunn for styresaken i april, når han gjennom TAs jorunalist får seg framlagt Sykehusaksjonens bevis. Dette altså etter at viseadministrerende direktør, Mari Trommald, først benektet sammenhengen i TA den 6. juni.

Se bakgrunnen for saken nedenfor.

Artiklene i dagens TA finner du her:
- Folk blir ført bak lyset. (TA, 12.06.2008)
- Skrekkscenariene har hele tiden vært en del av grunnlaget. (TA, 12.06.2008)
- Ingenting er bestemt. (TA, 12.06.2008)

Helse Sør-Øst er i TA krystallklare på at ingenting er avgjort ennå.

Faren med denne situasjonen ligger imidlertid i at de overordnede vedtak som styret i Helse Sør-Øst skal fatte i tida som kommer baserer seg på myten om at det blir overkapasitet (for mange sykehussenger) i regionen framover. Dette er en gjennomgående påstand i Helse Sør-Øst sine dokumenter og uttalelser som ikke medfører riktighet. Styret risikerer med andre ord å gjøre vedtak for framtidas sykehustjenester i vår region som baserer seg på totalt feil forutsetninger i forhold til behovet.

Realiteten er at det i Helse Sør-Øst i økende grad vil bli underkapasitet (for få sykehussenger) i forhold til behovet framover. For å kunne melde om overkapasitet legger Sintef til grunn 100% gjennomføring av 5 scenarier som vil, om de blir gjennomført, innebære en helsereform i seg selv, og som det norske folk ikke har bedt om. De fem grepene (scenariene) som tas for å kunne vise overkapasitet er dramatiske, og forklares mer detaljert i vår artikkel nedenfor.

Det sier seg selv at når beslutninger om framtidas sykehusorganisering baserer seg på en gedigen misopfatning blant beslutningstakerne om at man har for mange sykehussenger så risikerer man at dette får dramatiske følger for pasientene. Sykehusaksjonen Notodden krever at Hovedstadsprosessen stanses til dette forholdet har blitt ryddet opp i, og vil følge opp våre krav til avklaringer av forholdene når det gjelder kapasitetsgrunnlaget i Hovedstadsprosessen i dagene som kommer.

• Klikk her eller på overskriften for å komme til Sykehusaksjonen Notoddens nettsider

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar