tirsdag 17. juni 2008

Sykehusaksjon Kongsberg etablert - vellykket møte 16. juni


Mer enn 150 mennesker møtet opp da Interimstyret til sykehusaksjon inviterte til folkemøte. Innledere Olaf Bakke, Gernot Ernst og Rolf Sørby forklarte om situasjonen, møteleder var Liv Jorunn Frogner. Referat vil bli lagt ut på Sykehusaksjon Kongsbergs hjemmesider snart.

Sykehusaksjonen Kongsberg skriver:
Rapporten fra Helse Sør-Øst om "hovedstadsprosessen" er kommet ut, høringsfristen ble etter mange protester forlengret til 20. oktober 2008. Rapporten ser litt forsiktigere ut enn de signalene vi har hørt fra før.

Men husk at innsparingene har funnet sted og finner sted. Blefjell sykehus har et redusert tilbud til pasienter og vi må regne med at det blir ytteligere rasert utover høsten.

Hva kan DU gjøre?

Skriv allerede i dag et eller flere brev/ mail til Buskerudbenken og Helsepolitikkere. Bruke egne ord, skriv om bekymringene.

Privatpersoner, familier, bedrifter, lag, foreninger, organisasjoner, politiske partier, institusjoner, kommuner og næringsliv kan slutte seg til Sykehusaksjon Kongsberg ved å sende oss
- epost til info@sykehusaksjonkongsberg.net, eller
- brev til Sykehusaksjon Kongsberg v/ Gernot Ernst, Otto Amundsensvei 15, 3610 Kongsberg

Sykehusaksjon Kongsberg har konto: 1503.05.70895

Hver eneste som slutter seg til oss hjelper oss til å øke press på Helse Sør-Øst og politikere. Oppfordre dine venner, kolleger, naboer å gjøre det samme. Legg ut underskriftslister i butikker og forretninger.

Interimstyret Sykehusaksjon Kongsberg
Anne Berger (SP), Gernot Ernst (Attac), Veslemøy Fjerdingstad (Rødt), Liv Jorunn Frogner (SP), Erik Høivoll (Rødt), Knut-Helge Klonteig (Fagforbundet), Toril Mesna (Attac), Thor Sundqvist (V), Rolf Sørbye (Venner av Lindrende Enhet, SV), Gro Sel Tveito (H)


• Klikk her eller på overskriften for å komme til Sykehusaksjon Kongsbergs hjemmesider

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar