mandag 9. juni 2008

Telemarksavisa fikk endelig svar fra Sylvia Brustad

Etter fem dager med taushet kom det i går svar fra helseminister Sylvia Brustad på de spørsmålene Telemarksavisa gjerne ville ha svar på. Brustad ringte i går til Telemarksavisas redaksjon, men hun hadde bare 15 minutter til rådighet. Etter drøyt 20 minutter måtte hun avbryte intervjuet fordi hun hadde et annet oppdrag.

Dette er spørsmålene, og svarene fra Brustad:

MANDAT

* Hvem er det som har kommet med mandatet som ligger til grunn for grunnlagsdokumentene Sintef Helse har utarbeidet og var ministeren klar over omfanget av det som planlegges?

- Min rolle og regjeringens oppdrag etter sammenslåingen av Helse sør og Helse øst til Helse Sørøst er å sørge for en samordning med sykehusene med bedre kvalitet og bedre utnyttelse av ressursene. Vi hadde for mange spesialister samlet i Oslo som gjorde det samme. Det var nødvendig å få spesialistene ut av Oslo til flere sykehus rundt i landet. Helse Sørøst skal gjøre behandlingen ved at flere pasienter behandles utenfor Oslo. Det er det Helse Sørøst har ansvaret for, men det er departementet og Stortinget som har gjort vedtaket. Men det er Helse Sørøst som har gitt mandatet.


• Les resten av intervjuet med Brustad der Telemarksavisa blant annet spør om prosess, faktafeil, brudd på Soria Moria, nedlegging av Lykkeliten fødestue og mangel på politisk oppslutning, eierform for sykehusene og overføringen av ansvar til kommunene ved å klikke her eller på overskriften.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar