mandag 2. juni 2008

Sykehusaksjonen Notodden påviser feil i grunnlagsmaterialet for Hovedstadsprosessen!


Styret i Sykehusaksjonen Notodden innkalte torsdag 29. mai 2008 til pressekonferanse. Aksjonen har gjennom flere uker gått inn i detaljene i grunnlagsdokumentene for Hovedstadsprosessen og avdekket feil, manglende kvalitetssikring og pasientframskrivninger som ikke forholder seg til realitetene. Pasientframskrivningene er basert på gjennomføringen av 5 scenarier som vil, om de blir gjennomført, innebære en helsereform i seg selv, og som det norske folk ikke har bedt om.

Sykehusaksjonen Notodden har fått innsyn i forespørselen fra Blefjell Sykehus hvor SINTEF helse, som har utarbeidet grunnlagsdokumentene, har innrømmet overfor sykehuset at de feil som er avdekket beror på manglende kvalitetssikring og at forholdene mellom tekst og grafiske framstillinger er kronglete. SINTEF sier samtidig at dette selvsagt skaper usikkerhet i den videre behandlingen av stoffet.

Det er i dag en allmen oppfatning at vi vil få overkapasitet på sykehusene i Helse Sør-Øst med bakgrunn i pasientframskrivningen i SINTEF-rapportene, og Helse Sør-Øst baserer Hovedstadsprosessen på disse tallene.
Det er imidlertid ingen holdepunkter for overkapasitet totalt sett, verken i somatikk eller psykiatri. Tallgrunnlaget for en reduksjon av total sengekapasitet i Helse Sør-øst er basert på feil grunnlag. Det som kalles framskrivninger er hypoteser eller scenarier.

Helse Sør-Øst legger vekt på de to ovennevnte rapportene fra SINTEF Helse. Begge rapportene legger til grunn forutsetninger om omfattende endringer i helsevesenet i årene som kommer for å kunne konkludere med overkapasitet.
Forutsetningene baserer seg på 5 scenarier som, om de blir gjennomført, vil innebære dramatiske konsekvenser for pasientene, og en dramatisk omlegging av helsevesenet uten at det har blitt diskutert i offentligheten og som en stor majoritet i det Norske folk sansynligvis ikke ønsker. Sykehusaksjonen Notodden ser på dette som svært alvorlig, og som en sak av nasjonal betydning.

Disse forutsetningene ligger beskrevet i Vedlegg 1 til SINTEF rapport A3249. "Delrapport: Fremskriving og kapasitetsanalyse for Helse Sør-Øst RHF, somatikk og psykisk helsevern", og det er grunn til å spørre hvem som har besluttet overfor SINTEF at disse forutsetningene skal være gjeldende for framtidas helsevesen.

Begge rapportene sier også at dagens utvikling og eldrebølgen (mekanisk framskrivning og realvekst) viser underkapasitet i somatikken allerede i 2015, og betydelig større underkapasitet i 2025.

• Klikk her eller på overskriften for å lese resten av saken på Sykehusaksjonen Notoddens nettsider

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar