tirsdag 3. juni 2008

Store endringer ved Ski sykehus

Aker-klinikksjef Lena Gjevert er prosjektleder for videreutviklingen av Ski sykehus. Medisinsk sengepost legges ned 1. juli. Andre tilbud blir bedre. Men ny Follo legevakt med utvidet tilbud kommer trolig ikke i gang før rundt årsskiftet skriver Østlandets Blad.

Lenger åpningstid
I forbindelse med ny legevakt utvides åpningstiden ved røntgenavdelingen.
I dag stenger den klokken 20. Ny åpningstid blir frem til klokken 24.
I tilknytning til ny og utvidet legevakt opprettes observasjonssenger. Men ressurssituasjonen gjør at dette blir en femdagersenhet. Observasjonssengene i Ski vil være i bruk mandag-fredag.
I helgen vil denne pasientgruppen få tilbud ved Aker på Sinsen, opplyser Gjevert.

Palliativ behandling
Medisinsk sengepost med 13 senger stenger permanent 1. juli. Palliativ enhet med seks senger berøres ikke av kuttvedtaket.
–I dag gjør vi all behandling her. Nå har vi en mulighet til å tenke alternativt. Kan tjenesten gjennomføres annerledes? Er palliativteam som reiser hjem til pasienten noe vi skal satse mer på? spør prosjektlederen. Hun vil involvere ansatte og brukere når hun utreder tilbudet.

Dagrehabiliteringstilbudet i Ski er i dag åpent tre dager i uken. På sikt er det snakk om å utvide til fire dager.

Ski sykehus under Ahus
Omstillingen fra Aker til Ahus er godt i gang. Da Follo-ordførerne møtte adm.dir. Erik Kreyberg Normann på for omvisning på nye Ahus 18. mai, sa. Normann sa at han ønsker å utvikle Ski sykehus til et distriktsmedisinsk senter med legevakt, dagkirurgi, dagmedisin, dialyse og observasjonspost. Gjerne også med gynekologisk kompetanse. Normann skisserte også muligheten for at Ski sykehus kan være utestasjon for barneavdelingen på Ahus.

Prosjektleder Lena Gjevert har vært i jobben noen uker. Fremtidig bruk av Ski sykehus er i støpeskjeen. Gjevert vil følgelig kunne være mer konkret om fremtidige planer når det blir formelt og endelig avklart i oktober at Follo skal få sitt sykehustilbud ved nye Ahus.


• Les hele saken på Østlandets Blads nettsider ved å klikke her eller på overskriften

---------------------------------------------------------------------------------------------
DET KOM RASKT SVAR FRA LOKAL SYKEHUSAKSJONIST (LESERINNLEGG I ØSTLANDETS BLAD):

Leser i ØB 29/5 at det først er når det formelt og endelig er avklart at vi skal til Ahus at du kan være mer konkret om fremtidige planer. Du vet at det er avgjort; Ahus ble bygget for stort og Follos befolkning må være med og fylle den, om vi vil eller ikke. Du vet sikkert også at så tidlig som 3. mars iår så sendte adm.dir Normann noen forslag til Helse Sør-Øst om bruken av Ski sykehus!

Follos befolkning ønsker å beholde de 13 medisinske sengene av i alle fall to grunner - nærhet til de syke (LEON), og manglende offentlig kommunikasjon til Ahus. Det er vel også en kjent sak at Ahus vil ha/har behov for de sengene. Aker legger dem ned for de må spare penger, men hvorfor kan ikke Ahus gå inn nå og opprettholde dem? Hvorfor blir ikke våre ønsker tatt hensyn til?

Det skal opprettes observasjonssenger sier du:
- v/ dagkirurgien hender det at pasienter må ligge over på med.avd til neste dag.
- du nevner en post med gynekologisk kompetanse.
- at det kan være en utestasjon for barneavd. på Ahus.
- evt. også "medisinske" pasienter.
Personlig er jeg veldig spent på kvalifikasjonene til de ansatte som skal spenn over et slikt spekter og observere!

Du sier det blir en 5 dagers-enhet. Men så lenge vi har palliativenhet med 6 senger må det jo være sykepleier/lege på vakt/tilgjengelig også i helgen!? Eller tenker du, på litt lengere sikt, å legge ned den palliative enheten og "flytte" behandlingen ut til kommunene v/pall. team? (Det som står i avisen kan faktisk tolkes slik).Slik det er nå kan hjemmesykepleien i kommunene komme til Ski sykehus og hospitere ved behov, - men selvfølgelig vil tjenesten kunne bli styrket med en palliativ team i tillegg!

At alt blir formelt i oktober er jo så sin sak, men har du vært inne på tanken å holde et åpen møte for Follos befolkning før den tid? Orientere om det du sier i Østlandets Blad 29/5; kanskje høre hva vi i Follo kunne ønske oss? Kort sagt ha en dialog!

Elsie Ørstavik
Ås


---------------------------------------------------------------------------------------------

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar