mandag 2. juni 2008

Åpent brev fra LO Larvik og Lardal: Hvorfor svarer du ikke Sylvia Brustad?


(Illustrasjon fra Østlandsposten reportasje i november 2007 om LOs kamp for akuttberedskapen. Her ser en underskriverne av det åpne brevet. Klikk her for å se oppslaget på Østlandspostens nettsider.)

Det startet med valgseier til de Rød-grønne i 2005, Soria Moria erklæring og mange fine lovnader. Så kom forslaget fra SiV om nedleggelse av Akutten i Larvik.

Første møte med statssekretær Wegard Harsvik. Delegasjon fra LO Larvik-Vestfold og Dag Terje Andersen.
Det ble da lovet fra Harsvik at en eventuell nedleggelse av akutten var en P.30 sak som skulle opp i departementet. Så ble kirurgisk akuttdel fjernet.

Nytt møte med Harsvik. Delegasjon ordfører Øyvind Riise Jensen, Bjørn Walle og Rune Gutterød. Ny lovnad fra departementet. Om resten av akutten skulle vekk, skulle det vurderes av departementet,

Desember 2007: Styret i Siv vedtar å legge ned akutten i Larvik.

Januar 2008; Nytt møte med Sylvia Brustad. Fra Larvik deltok ledelsen i Larvik AP og ordfører Øyvind Riise Jensen. Brustad kunne ikke svare der og da, men lovet et raskt svar.

28. februar 2008: Møte med Rigmor Aaserud. Fra LO møtte Merethe Dahl, Raymond Marthinsen og Rune Gutterød. Departementet kunne ikke svare der og da, men lovet et raskt svar.

18. mars 2008: Brev til HOD, Statsminister og Finansminister der vi etterlyser svar. Kun stillhet…

April 2008: Stortingsrepresentant fra Vestfold har to møter. Først med Rigmor Aaserud og uken etter med Sylvia Brustad. Vi ble lovet svar i begge møter, men fikk det ikke!

Hva må til for å få et svar?

Nedleggelsen er nå fastsatt til 20. juni 2008. Skal departementet fremdeles gjøre som strutsen? Stikke hodet i sanden og håpe på at alt går over? Eller – holde gjentatte lovnader og komme med svar?
Da spørsmålet om bare en akuttavdeling i Skien eller Tønsberg kom opp nå brukte Direktør Kinnerdal blant annet argumentet om at det stedet som ikke hadde akuttmottak ville få et dårligere tilbud til pasientene. Kompetanse og støtteavdeling ville bli dårligere. Med andre ord: en vesentlig forandring av driften ved sykehuset. Dette er kravet til P30 behandling.

Med hilsen og ønskedrøm om svar

LO Larvik og Lardal

Raymond Marthinsen Rune Gutterød

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar