onsdag 25. juni 2008

Ny statssekretær: Dagfinn Sundsbø (Sp)


Dagfinn Sundsbø (Sp)
(Utdrag av personalia hentet fra Stortingets nettsider)
Født 1946 i Lindås, Hordaland. Høgskolekandidat 1976-1978
Ansatt ved Margarincentralen A/S 1963-1966, A. H. Noreng A/S 1966-1969, Senterungdommen/Sp 1969-1976, Time kommune 1978-1980 og Norges Bondelag 1980-2001
Medlem Fet kommunestyre 1987-1991 og Akershus fylkesting 1991-1995, 1995-1999, 1999-2003, 2003-2005
Offentlige verv: Domsmann Herredsretten Romerike til 2005, medlem Kulturstyret Akershus 1991-1995, leder 2003-2005, leder Helse- og sosialstyret Akershus 1995-2003, medlem Oppgavefordelingsutvalget 1999-2001 (NOU), leder Kinopolitikkutvalget 2000-2001 (NOU), varamedlem Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene fra 2006
Generalsekretær Sp 2001-2005 og nestleder Akershus Sp. Leder Fet Nei til EU 1993-1995
2005-2009: Vararepresentant nr. 1 for Akershus 2005-2009, Sp og medlem Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget 19.10.2005-20.06.2008.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar