lørdag 14. juni 2008

Rapport fra hovedstadsprosessen klar mandag 16. juni

En samlet rapport fra hovedstadsprosessen vil bli lagt fram mandag 16. juni. Rapporten, en egen rapport fra sykehusområde sentrum og et høringsnotat skal behandles av styret i Helse Sør-Øst 19. juni. Deretter sendes dette på bred høring fram til 17. oktober.

Høringsfristen var opprinnelig satt til 20. september. Etter tilbakemeldinger fra flere kommuner om at det ville være vanskelig å gi et høringssvar til da. For å sikre at alle berørte skal få anledning til å gi sine innspill, har Helse Sør-Øst valgt å flytte høringsfristen til 17. oktober. Sluttbehandling i styret forskyves dermed til november.

• Hentet fra Helse Sør-Østs sider, klikk her eller på overskriften for å lese saken der.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar