tirsdag 17. juni 2008

Helse Sør-Øst vil slå sammen

AFTENPOSTEN: Lokalsykehusene skal stå for 80-90 prosent av behandlingene, mens spesialistsykehusene skal bli færre, men med bedre og større fagmiljøer.

Det ble klart da ledelsen i Helse Sør-Øst mandag fram planene for omorganiseringen av sykehusene i landets største helseregion.
– En stor dag, sa administrerende direktør Bente Mikkelsen i Helse Sør-Øst.
Hun kom ikke inn på konkrete planer for hvert av de 10 fylkene som omfattes av Helse Sør-Øst, men understreket at mer en 700 fagfolk, tillitsvalgte, administratorer og brukere har arbeidet i ett år for å tegne framtidens helsekart. Rapporten skal nå ut på en omfattende høring.

Ikke spareprosjekt
– Dette er ikke et spareprosjekt, men vi ønsker å omprioritere tilbudene. Det viktigste målet er å sikre robuste helsetjenester der folk bor. I dag brukes altfor mye penger til å administrere funksjoner framfor å tilby helsetjenester, sa Mikkelsen.
De nærmeste årene vil helsevesenet får en stor utfordring ved at mange nye eldre pasienter vil melde seg for behandling. Det er snakk om flere hundre tusen mennesker.
– Generelt kan vi si at 10 prosent av behandlingen foregår i spesialisthelsetjenesten, mens 90 prosent skjer i den kommunale helsetjenesten. Det vil bli snakk om å flytte en del av kompetansen i spesialisthelsetjenesten til den kommunale helsetjenesten, påpekte Mikkelsen.

Oslo-området
Det har vært stilt mange spørsmål om hva som skal skje i Oslo-området. Her kunne ledelsen opplyse at det foreligger to modeller som skal ut på høring.
Begge modellene tar sikte på å samle flere av funksjonene som særlig Ullevål og Rikshospitalet har hatt dobbelt opp av. Spesialistkompetanse skal samles i større fagmiljøer. I alt er det 28 slike spesialistavdelinger i Oslo som kan samles.
Ullevål sykehus skal få flere akuttfunksjoner, mens Aker sykehus skal i tillegg til å være et bredt lokalsykehus ta seg mer av psykisk helsevern, rus og forskning.
Nye Akershus universitetssykehus vil ta over flere pasienter fra Oslo øst, samt befolkningen i Follo. Akershus universitetssykehus er det nyeste sykehuset bygningsmessig og skal sikres tilstrekkelig befolkningsgrunnlag.

• Les mer i Aftenposten på nett ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar