fredag 10. september 2010

Ahus: Overtar Follo, trenger minst 192 nye leger


ØSTLANDETS BLAD/OBLAD.NO Ahus-ledelsen meldte inn et krav om minimum 192 nye legestillinger når sykehuset overtar Follo-befolkningen og bydel Alna i Oslo.

Ahus og Oslo universitetssykehus, hvor Follo-pasientene er inntil nyttår, er som kjent ikke enige om hvor mange legestillinger som skal overføres fra Oslo til Ahus.

Helse Sør-Øst styrer
Oslo-sykehuset ville overføre 120, altså langt færre enn de 193 stillingene som Ahus mener de har behov for å få styrket sykehuset med.
Partene kom ingen vei i forhandlingene. Arbeidet koordineres og styres nå av eier, Helse Sør-Øst.
Samtidig arbeider klinikkene i Oslo universitetssykehus med å ferdigstille detaljerte bemanningsplaner innen 15. september.

– Helt nødvendig
Ifølge brevet Ahus-direktør Øyvind Graadal nylig sendte eier Helse Sør-Øst, er 192,3 nye legestillinger et minimumskrav. Sett i forhold til å kunne ivareta nytt opptaksområde. Kravet bygger på innmeldte behov fra de forskjellige sykehusdivisjonene.

«Opprettelse av nye legestillinger ved Ahus er en helt nødvendig og kritisk faktor i forhold til å overta nytt opptaksområde. Det er viktig at det nå ikke skapes usikkerhet rundt tildeling (overføring) av hjemler for de leger som nå vurderer å tiltre stilling ved vår organisasjon», skriver Graadal.

I brevet til helse Sør-Øst er det lagt ved en oversikt over innmeldte behov for legestillinger.

Hva Ahus trenger
De aller fleste stillingene som Ahus-ledelsen ønsker overført, er overlegestillinger.
Ahus trenger minimum 78 legestillinger ved Medisinsk divisjon, ifølge ledelsen.
Ved Kirurgisk divisjon er det behov for 73,2 stillinger.

Barne- og ungdomsklinikken har behov for 15 nye stillinger. Divisjon psykisk helse: 2 legestillinger.

Ved laboratoriemedisinsk senter er det listet opp behov for åtte nye legestillinger.
Bildediagnostisk senter trenger 17 nye legestillinger.

• Les saken i Østlandets Blad/Oblad.no ved å klikke her eller på overskriften.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar