fredag 17. september 2010

Ny aksjon for Orkdal sykehus


SØR-TRØNDELAG Mellom 1400 og 1500 hitterværinger har skrevet under på et opprop for å bevare Orkdal Sjukehus.

Det er leder i Hitra pensjonistforening, Per Ervik, som er initiativtaker til aksjonen.
- Jeg har tatt dette initiativet som leder i pensjonistforeninga, selv om det er enkelte som forsøker å tillegge meg politiske motiv, sier Ervik, som har vært varaordfører på Hitra i to perioder for Frp, og i dag medlem av kommunestyret og leder i kontrollutvalget.

Aksjonen er et samarbeid med Øvre Orkdal pensjonistforening, som vil få listene fra Hitra overlevert under et styremøte på Hitra kommende torsdag.
- Deretter vil vi ta stilling til hvordan vi skal overlevere listene både fra oss og Orkdal til de ansvarlige, sier Ervik.

Det var i april, etter en debatt på TV om lokalsykehusenes situasjon, han bestemte seg for å ta tak i saken.
- Jeg mener det er en berettiget engstelse for at noe kan skje. Derfor er det viktig med et slikt opprop, sier Ervik, som har hatt lister liggende ute på diverse butikker på Hitra etter at vedtak om å iverksette underskriftsaksjonen ble fattet i juli.

Han har også merket seg at det nå blir arrangert folkemøte 6. oktober, der sykehusets framtid er tema.
- Nok et eksempel på berettigets engstelse, noe for så vidt også de mellom 1400 og 1500 underskriftene fra Hitra tilsier, kommenterer han.

Per Ervik har selv også erfart verdien av å ha et nærsykehus. I april ble han plutselig pasient. Grunnet store smerter var han glad han ikke måte fraktes lenger. Han uttrykker også tilfredshet med den behandlinga og oppfølginga han fikk.

• Les saken i Sør-Trøndelag ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar