torsdag 23. september 2010

TIDENES SYKEHUSSLAKT

Leserinnlegg i Aften onsdag 22. september
Av Ann Karin Osode og Are Saastad, Fagforbundet AkerTerje P. Hagen og Jon Magnussen, professorer i helseledelse og sykehusøkonomi, mener begge det er riktig å nedlegge Aker sykehus (”Nytt til ingen nytte”, 2.9).

Professor Magnussen velger å bruke et bilde: Det lønner seg å investere i en ny bil som bruker mindre bensin, fremfor å beholde en som bruker to liter på mila. Hvorfor sammenlikne Aker sykehus med en bensinsluker? Så lenge det var separate budsjetter i Oslo universitetssykehus (til og med 2009), har Aker alltid gått i balanse. Burde ikke helseøkonomen undersøkt dette før han benyttet sitt noe haltende bilde for å legitimere nedleggelse?

Professor Hagen på sin side mener akuttberedskapen må sentraliseres for å oppnå rimeligere sykehusdrift. Spørsmålet er hvordan gevinst beregnes. Det er vanskelig å forstå at det kan være god økonomi å kvitte seg med en bygningsmasse på Aker som det er investert hundrevis av millioner i de siste årene. 17 % av Akers bygningsmasse er i dårlig eller lite tilfredsstillende stand. Til sammenlikning er det tilsvarende tallet på Ullevål 58 %. Akers kvaliteter vil være helt unyttige dersom sykehuset nedlegges. Man gjør bare ikke om en operasjonsstue til en leilighet, eller et luftsluseisolat til et soverom. Dessuten påløper unødige investeringer i milliardklassen, hvis store deler av Aker må flyttes til Ullevål.

En helseøkonom bør sette sine regnestykker i samfunnsperspektiv. Det gjør ikke Hagen. Innbyggertallet i Oslo og Akershus vil sannsynligvis vokse med 380 000 mennesker innen 2030. Eldrebølge, mulitetnisitet og livsstilsykdommer medfører at store deler av befolkningsveksten skjer i grupper som vil være storforbrukere av sykehustjenester. Allerede i dag opplever akuttmottakene både på Ullevål, Ahus og Aker et vedvarende og økende press, og svært ofte overbelegg. Situasjonen er den samme for en rekke av de oppgavene lokalsykehuset Aker utfører på en utmerket måte i dag. Professorenes anbefaling er likevel å nedlegge et av sykehusene som trengs til å ivareta den helsemessige tryggheten for en viktig del av en sterkt økende befolkning.

Av og til bør respekten for eksperttitler hvile. Professorene Aften har intervjuet har ikke sjekket terrenget før de tegnet sitt kart. De står i med dette i fare for å plassere seg som nyttige idioter for byråkratene i Helse Sør-Øst, som i disse dager forsøker å gjennomføre tidenes sykehusslakt - og som attpåtil uten å blunke krever 10 milliarder ekstra for å gjøre det. Vi for vår del velger fortsatt å tro på fornuften - og Regjeringen.

• Leserinnlegget finnes i Aftenpostens papirutgave Aften for 22. september 2010

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar