torsdag 23. september 2010

Frykter akuttilbudet på Stord rakner


BERGENS TIDENDE Ansatte frykter mer utarming av Stord sjukehus dersom mageoperasjoner flyttes til Haugesund. I verste fall vil all generell kirurgi flyttes fra Stord.

Det sier Anne Catherine Skaar, anestesilege ved Stord sjukehus.

Administrasjonen i Helse Fonna står fast ved forslaget om at alle mage- og tarmoperasjoner ved Stord sjukehus i fremtiden skal foregå i Haugesund.

Dessuten skal all generell kirurgisk virksomhet ved Stord sjukehus gjennomgås innen 2012.

Det går frem av innstillingen til Plan Somatikk som styret i Helse Fonna skal behandle neste onsdag. Politikerne har også fått på bordet en konsekvensanalyse som legger opp til drastiske endringer i det kirurgiske tilbudet ved Stord sjukehus.

- Null tillit til Fonna
Anestesilege Skaar mener det er viktig at både politikerne i Helse Fonna-styret og innbyggerne i Sunnhordland blir klar over at akuttilbudet til befolkningen vil bli dårligere dersom planen vedtas slik den nå foreligger.
- Sunnhordlendingene vil måtte reise til Haugesund for alle akutte mindre småskader som legevakten ikke kan ta seg av, bortsett fra bruddskader som sykehuset fremdeles vil kunne behandle. På sikt vil vi ikke kunne ta imot multitraumatiserte pasienter, sier anestesilegen ved Stord sjukehus.

Hun er ikke bekymret for at de skal få mindre å gjøre siden Plan Somatikk legger opp til å styrke det ortopediske tilbudet ved sykehuset.
- Men det totale tilbudet til befolkningen vil bli vesentlig endret, sier hun.

Hun får støtte av allmennlege Gunnhild Sundal som sitter i allmennlegeutvalget på Stord. Hun kaller det «direkte uforsvarlig» å ikke ha bløtvevskirurgi på Stord.
- Fjernes bløtvevskirurgi og andre livsviktige funksjoner fra Stord sjukehus, har vi null tillit til Fonna mer. Da må omfattende endringer planlegges av våre politikere, sier Sundal.

Dominoeffekt
BT omtalte i vår forslaget om å flytte gastrokirurgi fra Stord til Haugesund. Forslaget som kom frem i Plan somatikk skapte da store bølger og protester fra ansatte og tillitsvalgte ved Stord sjukehus.

De fryktet en dominoeffekt som ville ramme både rekruttering av leger og føde- og akuttilbudet ved sykehuset.

I flere høringsuttalelser til planen har både kommuner i Sunnhordland, fagorganisasjoner, politiske parti og ansatte ved Stord sjukehus protestert mot planen som de frykter vil utarme lokalsykehuset.

For få inngrep på Stord
Behandlingen av Plan Somatikk har trukket ut blant annet i påvente av en konsekvensanalyse for mulige endringer av kirurgien på Stord og hva slags akuttfunksjoner det skal være ved sykehuset i Odda.

Konsekvensutredningen er bestilt av administrerende direktør i Helse Fonna og er utarbeidet av Per G. Johnsen og Reidar Kind i Prosess Partner AS.

Ifølge utredningen utføres det for få større kirurgiske inngrep i mage og tarm ved Odda og Stord sjukehus.

Pasientene er dermed bedre tjent med at slike operasjoner samles til et større fagmiljø i Haugesund, går det frem av utredningen.

Vil ramme rekruttering
Utredningen gir kritikerne av Plan Somatikk rett i at fjerning av gastrokirurgi ved Stord sjukehus vil skape utfordringer for både rekruttering til og utdanning av leger på Stord sjukehus.

«Redusert kirurgisk beredskap og aktivitet ved Stord sjukehus, vil ha negativ innverknad for dei medisinske og ortopediske fagmiljøa, som då i mindre grad vil ha erfaren kirurgisk kompetanse å konferere med i høve tilsyn for eigne pasienter», heter det i utredningen.

Fjerning av gastrokirurgi kan også ramme støttefunksjonene som laboratorium og bildediagnostikk da disse er avhengig av å ha leger med vurderingskompetanse i døgnberedskap, ifølge analysen.

19 pasienter sørover pr. uke
Flytting av pasienter fra Stord til Haugesund vil også føre til økt behov for senger ved Haugesund sjukehus.

Analysen legger til grunn at dersom alle pasienter med akutt sykdom i buk, smerter i buk og bekken og dem med behov for generell kirurgi må overføres til Haugesund for diagnostikk og behandling, kan det dreie seg om 19 pasienter pr. uke som må reise sørover.

• Les saken i Bergens Tidende ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar