torsdag 23. september 2010

Kirurg slakter Fonna-rapport


BERGENS TIDENDE Folk i Sunnhordland blir lurt om de tror på konsekvensanalysen som anbefaler kirurgikutt på Stord og i Odda, mener overlege Bodo Günther.

- Dette er den ultimate testen. Hvis styret godtar denne tynne analysen uten å stille kritiske spørsmål, bør de ikke sitte i styret lenger, sier Günther som er overlege ved Generell kirurgisk avdeling ved Stord sjukehus.

I en 22 siders lang kommentar går Arbeidsgruppen ved Stord sjukehus kraftig ut mot konsekvensanalysen som utreder det kirurgiske tilbudet ved Stord sjukehus og de fremtidige akuttfunksjonene ved Odda sjukehus.

Sammen med sykepleier Sissel Simonsen i Arbeidsgruppen, møter overlegen pressen på Stord sjukehus.
- Vi føler befolkningen blir lurt. Konsekvensanalysen forteller ikke sannheten når den sier det bare er snakk om 10–20 mageoperasjoner som vil måtte flyttes fra Stord til Haugesund pr. år, sier de to.

Flyttelass til Haugesund
Onsdag neste uke skal styret i Helse Fonna behandle Plan somatikk som omhandler det somatiske tilbudet ved sykehusene i Haugesund, Odda og Stord frem til 2020.

På bakgrunn av konsekvensanalysen, som er bestilt av Helse Fonna, foreslår administrasjonen at det skal gjøres en gjennomgang av den kirurgiske virksomheten på Stord frem mot 2012. Denne skal deretter sees i lys av den varslede planen for kirurgi i Helse Vest.

Det er dette som får de sykehusansatte på Stord til å rope varsku. Konsekvensanalysen går nemlig langt i å anbefale flytting av all generell kirurgi til Haugesund.
- Jeg tror ikke de aner hva slags flyttelass det i så fall er snakk om, sier Günther.

- Vil ramme 2.500 pasienter
Han ramser opp pasienter med akutt blindtarmsbetennelser, verkebyller, mindre brannskader, observasjon av hjernerystelser, behandling av betennelse i kroniske og akutte sår. Også pasienter som legges inn for observasjon og dem som kommer for poliklinisk behandling eller kontroll vil blir rammet dersom ikke generell kirurg er på plass.

- Dette er pasienter som utgjør det store volumet pr. år. Det vil ramme cirka 1000 innlagte og 1500 polikliniske pasienter, sier Günther.

- Hva dette vil koste, sier konsekvensanalysen ingenting om, sier Sissel Simonsen som selv har 17 års erfaring fra akuttmottaket ved sykehuset.

- Livfarlig
Enda verre er situasjonen for trafikkskadede og multitraumatiserte pasienter. Konsekvensanalysen anbefaler at ved Odda sjukehus skal anestesileger og indremedisinere stabilisere pasienten før videresending, ifølge Günther.

- Dette er faglig ikke akseptabelt. Trafikkskadede kan ha indre blødninger som må stoppes. Ingen kirurg ville åpnet en mage uten at de har erfaring, sier han.

Så langt i år har Stord sjukehus hatt 32 multitraumatiserte pasienter på grunn av ulykker eller at Luftambulansen ikke kan fly. Uten gastro- eller annen kirurg med generellkirurgisk kompetanse i traumeteamet ville de ikke kunne hjelpe.

Også blødninger som oppstår ved gynekologiske operasjoner vil rammes.

- På alle sykehus kan det oppstå blødninger ved operasjoner i magen. Da er det en fordel hvis gynekologen får bistand av en kirurg, sier Günther.

Prislapp ukjent
Arbeidsgruppen synes også konsekvensanalysen tar for lett på kjøreavstander og den økonomiske kostnaden ved en eventuell flytting.

I kommentaren lister de opp 23 faktorer som bør være med i regnestykket.
- En trenger ikke være helseøkonom for å regne ut at det å flytte generell kirurgi fra Stord til Haugesund vil være et enormt dyrt flyttelass for Helse Fonna, sier Günther.

I tillegg er de kritiske til at konsekvensanalysen er laget av ProsessPartner - det samme konsulentfirmaet som skrev Plan Somatikk, og at styret kun får én ukes frist til å se utredningen før den skal styrebehandles.

- Da Plan Somatikk ble utgitt, var det et dokument som skapte stor debatt og uro. Hvorfor spurte de ikke et nøytralt firma til å foreta konsekvensutredningen? spør han.

- Vil sikre god kvalitet
På sykehuskorridoren treffer bt.no tilfeldigvis Helse Fonnas klinikkdirektør for kirurgi og akuttmedisin, Anne Hilde Bjøntegård. Hun vil imidlertid ikke kommentere de ansattes frykt for kirurgitilbudet.

- Plan somatikk har vært gjennom en lang prosess i halvannet år med medvirkning fra både tillitsvalgte og spesialister. Målsettingen er å sikre god kvalitet i pasientbehandlingen. Nå ligger saken til styrebehandling, og jeg ønsker ikke å kommentere dette nå, sier Bjøntegård.

- Har dere sett på konsekvensene av å fjerne generell kirurgi fra Stord?
- Det er vanskelig å kommentere innhold i planen nå som saken skal til styrebehandling.

- Hvorfor fikk de ansatte konsekvensanalysen bare en uke før styremøtet?
- Utsending av plan somatikk har fulgt vanlig prosedyre for utsending av styresaker.

Ønsker ikke faglig debatt
- Jeg sier ingenting på at folk på Stord er urolige, sier Helse Fonnas kommunikasjonssjef Margareth Langebro.
Hun understreker at forslaget som legges frem for styret går ut på å flytte 10-20 store mageinngrep fra Stord til Haugesund.

Hun vil imidlertid ikke kommentere de faglige innvendingene fra Stord som går på en mulig flytting av generell kirurgien.
- Vi ønsker ikke en faglig debatt med egne ansatte i forkant av styrebehandlingen. Planen er nå oversendt til styret som behandler planen i neste uke.

Ifølge kommunikasjonssjefen har konsulentselskapet ProsessPartner både innhentet tallgrunnlag for somatikkplanen og fungert som fasilitator under arbeidet.

Kritikken mot å bruke det samme selskapet til plan og konsekvensutredning kommentere hun slik:
- Det finner vi helt naturlig. Dette er et selskap som har vært mye brukt av Helse Vest, og det er ganske vanlig at de foretar konsekvensanalyser i slike sammenhenger, sier hun.

• Les saken - med kommentarer - i Bergens Tidende ved å klikke her eller på overskriften.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar