lørdag 18. september 2010

HØRINGSDOKUMENT FOR SYKEHUSET INNLANDET PRESENTERTDenne saken er egentlig fra slutten av august, men høringsfristen på dokumentet som omtales er ikke før 20. november.

GLOMDALEN.NO Sykehuset Innlandet kan komme til å oppleve store strukturendringer de nærmeste årene

– Jeg ser flere muligheter enn trusler, konkluderer direktør Dagny Sjaatil ved Kongsvinger etter at et 39 siders høringsdokument om Sykehuset Innlandets framtidige struktur ble lagt fram i går.

Hun ser per i dag ingen reell trussel mot at Kongsvinger sykehus skal bestå som lokalsykehus, inkludert både akuttmottak og fødeavdeling. Derimot spøker det for bløtdelskirurgi, som eventuelt igjen kan få konsekvenser for indremedisin, sykehusets kraftsenter som håndterer de store pasientgruppene. Opprettholdelse av bløtdelskirurgi krever nemlig både to gastrokirurger og et visst antall operasjoner for tjukktarmskreft i året.

Revmatologien sies det ikke noe om i høringsdokumentet – den settes på dagsorden først når Helse Sør-Øst har lagt sine føringer for dette fagområdet i hele den store helseregionen.

Uangripelige
I høringsdokumentet «Strategisk fokus 2011-2014» heter det at akuttkirurgisk beredskap samles til færre sykehus enn de seks sykehusene som har det i dag: Lillehammer, Gjøvik, Hamar, Elverum, Kongsvinger og Tynset.
– Jeg har ingen tro på at akuttfunksjonen fjernes fra de sykehusene som ligger lengst unna, opplyser Sjaatil, som selv er med i styringsgruppa som har utarbeidet høringsdokumentet.

Dokumentet skal via mandagens styremøte i Sykehuset Innlandet ut på en bred høringsrunde både internt og eksternt. Høringsfristen er 20. november. Noe av det mest spennende er om planene for et nytt, felles mjøssykehus igjen hentes fram.

Om det sier høringsdokumentet at et nytt storsykehus forutsetter at dagens akuttsykehus både på Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer avvikles. Og skal det etableres et nytt somatisk sykehus på Sanderud som erstatning for dagens Hamar sykehus, kreves en optimal funksjonsfordeling mellom Elverum og Hamar (Sanderud).

Mot Romerike
Direktør Sjaatil retter derimot øynene først og fremst vestover mot Romerike. Hun vil ta initiativet til en viss tilknytning til Ahus, blant annet for gjennom samhandlingsrutiner å ta av noe av det «trykket» nye Ahus har fra sitt enorme pasientgrunnlag, og fordi hun tror Nes fortsatt vil tilhøre Kongsvinger sykehus også i framtida.

I tillegg inviterer hun både Nes og Grue kommuner til å knytte seg til den interkommunale legevakta ved Kongsvinger sykehus, og som i dag betjener Nord-Odal, Sør-Odal, Kongsvinger og Eidskog.
– Det vil være positivt og bidra til å styrke sykehuset, mener hun.

Grue tilhører i dag legevakt på Flisa. I Nes har diskusjonens bølger om lokalisering av legevakta gått høyt i årevis. Både Stensby og Jessheim har vært aktuelle. Foreløpig har Nes beholdt egen legevakt på Årnes, men det er kostbart for en økonomisk presset Robek-kommune.

• Les saken på Glomdalen.no ved å klikke her eller på overskriften

• Klikk her for å lese om Strategisk fokus 2011-2014 på Sykehuset Innlandets sider og laste ned høringsdokumentet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar