torsdag 23. september 2010

Redd for sjukehuskonkurranse


ARBEIDETS RETT Tynsetpolitiker Arne O. Ellingson er bekymret for nyetableringene ved Røros sjukehus

- En illiojal og uvennling handling i forhold til vedtatt samhandling, mener Ellingsson.
Nå ønsker han svar på om ordfører Bersvend Salbu deler hans bekymringer i kommunestyretmøtet neste uke.

Ellingson mener omorganiseringen på Røros sjukehus berører Strategisk helseplan for Fjellregionen. Han påpeker dessuten at i flere møter om samarbeid og samhandling mellom Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge, har blitt tatt opp at Fjellregionen må agere som en enhet med felles befolkningsgrunnlag.

- Uten hensyn til vedtak og prosesser ser vi nå at Røros etablerer omfattende ny virksomhet ved Røros sjukehus. Det må oppfattes som en illojal og uvennlig handling i forhold til vedtatt og pålagt samhandling. Nyetableringene på Røros må bli konkurrrerende og undergrave virksomheten ved Fjellregionens lokalsjukehus.

Ellingsson uttrykker bekymringen i en interpellasjon til ordføreren.
- Dette kan føre til nedleggelse eller flytting av etablert spesilisthelsetjeneste på Tynset.

• Les saken - og kommentarene - i Arbeidets Rett ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar