søndag 19. september 2010

Lokalsykehusets dag Mosjøen: Gripende om akuttberedskap


HELGELAND ARBEIDERBLAD Publikum som lørdag møtte opp på torget i Mosjøen for å markere "Lokalsykehusets dag", fikk høre hvor lite som skiller liv og død.

Lokalsykehusets dag er en landsomfattende aksjon, iscenesatt av Folkebevegelsen for lokalsykehusene. I Mosjøen møtte om lag 100-150 opp for å lytte til både kulturelle innslag og sykehuspolitiske appeller. Mest gripende var nok Gunnvald Lindsets opplesing av et brev skrevet av foreldrene til Mads Moen Røli. Brevet omhandlet konsekvensene av 12- åringens brutale møte med en stubbe i akebakken overfor Kulstad skole 9. november 2007. Den da ni år gamle gutten svevde et sted imellom liv og død, skriver foreldrene, men ble reddet takket være akuttkirurgisk kompetanse ved sykehuset i Mosjøen.

– På grunn av blødningsfare fra en skadet lever tør ikke legene sende gutten med ambulansefly til Tromsø. I stedet åpner kirurg Gunnleiv Birkeland den unge kroppen, og klarer å stabilisere leveren ved sykehuset i Mosjøen, leste Lindset opp fra brevet.

Ikke overlevd
– Vi hadde etter all sannsynlighet mistet Mats uten akuttberedskap ved sykehuset i Mosjøen, sier pappa Finn Tore Røli. Alternativet hadde sannsynligvis vært å sende Mats med ambulanse til Mo, uten stabilisering, noe som ikke var anbefalt, og kunne ha medført det verst tenkelige, sier Finn Tore, som på arrangementet lørdag takket Gunnvald Lindset for at han leste opp historien til Mats.

– Hvor lenge vil dyktige leger være i Mosjøen når det kuttes i fagområdene deres? Personer som avgjør kutt i akuttberedskap ved lokalsykehus, kan umulig ha opplevd selv å ha behov for slik hjelp, står det til slutt i brevet.

Bort
Historien til Mats ble foranlediget av innlegg også fra Gunnvald Lindset selv. Han påpekte blant annet at selve helseforetakssystemet må bort, slik det framstår i dag.

– Foretakssystemet stimulerer til økonomisk lønnsomhet, framfor det å ta vare på pasientenes behov, og er en trussel for lokale sykehus, sa Lindset.

Ordfører Jann-Arne Løvdahl sa at befolkningen har fått et dårligere fagtilbud etter at akuttberedskapen ble lagt ned. Han viste til at både lokale politikere og Den norske lægeforening er enige om at lokale sykehus må ha både indremedisinsk og kirurgisk akuttberedskap. Han uttrykket også bekymring over at fødselsomsorgen igjen skal utredes.
– Vi må bygge opp og forbedre fødestua vår. Jeg gremmes mange ganger over hvordan helseforetakene bruker pengene, sa Løvdahl.

Turid Mæhre Olsen fra sanitetsforeningen sa at det svært viktig med en felles kamp for å bevare lokalsykehuset.
– Vi må være stolte av lokalsykehuset vårt, og jeg gir all honnør til den pleie jeg har fått der selv, i forbindelse med dagkirurgi, sa Mæhre Olsen

• Les saken i Helgeland Arbeiderblad ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar