torsdag 2. september 2010

Aker sykehus: Demonstrerte


AKERS AVIS/GRORUDDALEN.NO Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) ble møtt av demonstranter da hun ankom Aker sykehus for å åpne rusakutten på mandag. Rusakuttmottaket er det første av sitt slag, men det er usikkert hvor lenge det blir værende på Aker.

(…)

Mindre sykehus
Det har den siste tiden vært stor usikkerhet blant de ansatte på Aker, siden de ikke vet hvilke avdelinger som blir flyttet fra sykehuset som en følge av at Ahus overtar nettopp Follo og Bydel Alna fra nyttår.

I dag, onsdag, skal sykehus-direktør Siri Hatlen orientere de Aker-ansatte om de stadig mer konkrete planene for flyttinger, gjen værende virksomhet og en tidsplan for perioden fremover, under et informasjonsmøte.
– Etter overføringen av pasienter til Ahus er gjennomført, vil Aker bli driftet som et mindre sykehus i 2011 og 2012, sier Hatlen.

– Hvor lenge blir rusakutten liggende her?
– Den kommer til å ligge her i noen år, svarer hun.

Storbylegevakten

I forbindelse med helseministerens besøk på Aker, hadde Aker Sykehus Venner stilt seg opp med bannere. De ropte også slagord foran inngangen til sykehuset for å vise at de fortsatt ikke godtar at sykehuset legges ned.

Én ting både sykehusdirektør Hatlen og helseminister Strøm-Erichsen ser ut til å være enige om, er at Aker kan bli en samhandlingsarena i fremtiden. Noe som forutsetter godt samarbeid mellom stat, kommune og sykehus.

At storbylegevakten lokaliseres til Aker blir av flere trukket fram som alfa og omega for hva Aker sykehus vil være i fremtiden, siden denne forutsetter akuttfunksjoner.

På spørsmål om storbylegevakt på Aker viser sykehusdirektør Hatlen til Oslo universitetssykehus’ høringsuttalelse.
– Vi håper bystyret behandler saken om storbylegevakten i løpet av september, sier Hatlen.


I komiteen
Helsbyråd Sylvi Listhaug (Frp) har tidligere uttalt at byrådet ønsker å etablere storbylegevakten på Aker – under forutsetning av at dagens akuttkirurgiske funksjoner opprettholdes.

Dersom de akuttkirurgiske funksjonene ikke opprettholdes, ønsker byrådet at storbylegevakten legges til Ullevål-området.
Denne saken er nå til behandling i bystyrets helse- og sosialkomité. I komiteen er det satt ned et arbeidsutvalg som jobber med saken. Akkurat når den sendes til behandling i bystyret er ikke helt klart.
– Vi har full forståelse for at komiteen ønsker å behandle den grundig. Det er en viktig sak, sier Kai Morten Terning, byrådssektretær for Sylvi Listhaug.

(…)
• Les hele saken i Akers Avis/Groruddalen.no ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar