fredag 17. september 2010

Aker skal drives som akuttsykehus i to år tilNRK ØSTLANDSSENDINGEN Selv om pasientene fra Alna bydel og Follo overføres til Ahus fra nyttår, skal Aker fortsette som akuttsykehus i to år til.

Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet på Aker sykehus Are Saastad mener dette viser at de opprinnelige planene om å redusere aktiviteten ikke er realistiske.
- Det ser jeg på som en innrømmelse av at de foreløpige planene de har hatt om å nedlegge det meste fra 01.01.11 er ugjennomførbare. Så sånn sett viser det at virkeligeheten trenger seg på, sier Saastad.

Fra 01. januar 2011 skal en stor gruppe av dagens pasienter ved Aker, få Ahus som sitt lokalsykehus. Men sykehusdriften ved Aker skal likevel fortsette, sier administrerende direktør ved Oslo Universitetssykehus Siri Hatlen.
- Det som skjer ved årsskiftet er at pasientgrunnlaget fra Follo og Alna overføres til Akershus universitetssykehus. Da vil driften på Aker bli vesentlig redusert. Det vil fortsatt være øyeblikkelig hjelp, akuttfunksjon både i 2011 og 2012, men vesentlig redusert i forhold til inneværende år, sier direktøren.

Reduseres med 50 %
Aker sykehus skal fortsette, men aktiviteten skal reduseres med 50-60 prosent, sier Hatlen. Saastad mener det kan bli nødvendig å fortsette med like stor aktivitet som i dag.
- Det er fortsatt en undervurdering av hva man trenger av tjenester på Aker og muligheten til å overføre til Ahus. Realiteten er at det er fullt på akuttmottakene både på Ahus og Aker og Ullevål, så hvordan man i det hele tatt kan klare å redusere på Aker er et åpent spørsmål.

Hatlen mener derimot at akuttdriften først skal reduseres, etter 2012 skal den legges ned.
- Da vil det være en del aktivitet knyttet til dagbehandling innenfor områder rehabiliterting og tilbud til eldre. I tillegg har vi og Oslo kommune en veldig klar ambisjon om å etablere tilbud innen samhandling, sier Hatlen.

• Les saken på NRK Østlandssendingens sider ved å klikke her eller på overskriften

• Se reportasjen i Østlandssendingen på NRK Nett-tv ved å klikke her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar