torsdag 23. september 2010

Innlegg: Sykehus Innlandets høringsrunde


Leserinnlegg i O.A.no den 20.09.2010, av Størk Hansen, Sykehusaksjonen i Oppland


Jeg har på vegne av Sykehusaksjonen i Oppland mottatt høringsdokumentet fra Sykehus Innlandet (SI).

Vi takker og bukker, og vi skal selvfølgelig gjøre vårt beste for å svare på denne.

Men etter å ha lest gjennom høringsdokumentet i ledige stunder på et nattskift, må jeg kunne si at dette var stusslig lesing. Egentlig en lang rekke med selvmotsigelser og underslåing av klare fakta er jeg redd for. Derfor noen personlig betraktninger.

For det første: Hvorfor refereres ikke styrevedtaket i Helse Sør- øst HRF fra 18. desember 2008? Sitat fra styreprotokollen:
«Punkt 3: Med det stramme finansielle handlingsrommet i Helse Sør-Øst RHF er det viktig at sykehusområdene og helseforetakene optimaliserer bruken av eksisterende bygningsmasse (understreket av meg) og at denne vedlikeholdes å oppgraderes etter samlede planer for hvert sykehusområde. Nye bygg og bygg av god kvalitet skal utnyttes før eventuelle planer om nye investeringer kommer i betraktning.

Punkt 4: Investeringer i nybygg prioriteres bare der det understøtter strukturelle grep som vil gi varige faglige, herunder for pasient og arbeidsmiljø og/eller økonomiske gevinster som understøtter de strategiske beslutninger i helseforetaksgruppen


Alle som kan lese ser at punkt 4 på en måte nuller ut punkt 3. Det som er interessant er jo hvordan styret i SI har kommet fram til at det ikke er økonomisk riktig å benytte seg av punkt 3 i vedtaket. Eller har dere bare bestemt dere for å gjøre de strukturelle grepene som skal til (nedleggelse av alle sykehusene i SI)?

Det er en kjensgjerning at det under Torbjørn Almlids vandaliseringsregime ble «frigjort» mye ledig bygningsmasse som med letthet kan benyttes til det det tidligere ble brukt til.

Slik jeg leser dokumentet snakker man mye om behovet for å samle de kirurgiske fagområdene, mens bekymringen og utfordringene ligger på de indremedisinske fagområdene. Likevel snakkes det om sykehus som har kun indremedisinsk øyeblikkelig hjelp.

- Ut fra hva jeg har lært så er det dønn umulig å drive en indremedisinsk akuttavdeling uten kirurgisk akuttberedskap.

- Alle sykehus som fratas kirurgien må betraktes som nedlagt.

- Bryter man opp fagmiljøer, bryter man ned hele fagmiljøet.

- Det er komplett umulig å ha et sykehus i Oppland. Det være seg om det var Gjøvik eller Lillehammer som ble valgt.

- Løsningen må være som vi påpekt i mange år nå. Tilbake til Oppland Sentralsykehus (Reinsvoll. Lillehammer. Gjøvik. Forkortet OSS). Skal dette være et optimalt sykehus må alle funksjoner som er stjålet, leveres tilbake.

- Vi gleder oss over at SI omsider etter mange års kamp har tatt inn over seg at det er direkte samfunnsøkonomisk ulønnsomt og på grensen til stormannsgalskap å bygge et såkalt erstatningssykehus for nedrivings klare Hamar sykehus.

- Vi forventer at de også tar inn over seg at det er den samme logikken som gjelder for et storsykehus i innlandet.

- Det er direkte oppsiktsvekkende at dokumentet overhodet ikke drøfter hva som skal til for å opprettholde intensjonene i vedtaket som førte til at stråleenheten ble lagt til Gjøvik, eller rettere sagt det var oss som ble valgt fordi det hadde de fleste fagområdene som skulle til for å lage et godt faglig tilbud, og Gjøvik ble valgt på grunn av beliggenheten. Hva skal til for å gjenopprette dette sammensatte fagtilbudet?

Størk Hansen

• Les innlegget på OA.no ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar