onsdag 8. september 2010

Knebling av ansatte


ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE/BUDSTIKKA.NO – Noen ansatte opplever at ledelsen truer med konsekvenser dersom de uttaler seg om kritikkverdige forhold til pressen, ifølge tillitsvalgt ved Bærum sykehus.

Martin Heitmann, formann for legerådet ved Ringerike sykehus, fortalte i et intervju med Ringerikes Blad nylig at han fikk en oppringning fra Vestre Viken med beskjed om at de ville se veldig alvorlig på om han gikk ut med noe offentlig og tok kontakt med pressen.

Frykter konsekvenser
Men det er ikke bare de ansatte ved Ringerike sykehus som er tilbakeholdne med kommentere forhold offentlig.
– Jeg har ikke registrert at det har gått ut skriftlig informasjon fra ledelsen med forbud mot å uttale seg til media. Jeg har inntrykk av at de ansatte ikke vet at de har lov til å uttale seg. Jeg har også inntrykk av at de uansett ikke tør å uttale seg av frykt for konsekvenser, sier tillitsvalgt for overlegene på Bærum sykehus, Toril Morken til Budstikka.
– Det er klart at mye kunne vært løst internt i organisasjonen hvis problemer og motforestillinger hadde blitt tatt opp i linjen, men ikke minst ventelistessaken på kirurgisk avdeling har tydelig vist at det ikke ikke alltid blir slik, sier hun.

Økt konfliktnivå
Ringerike sykehus er sammen med Sykehuset Asker og Bærum, sykehuset Buskerud og Kongsberg sykehus en del av den nye helsegiganten Vestre Viken.

Den nye organisasjonen er bare delvis ferdig, og den fremtidige arbeidsfordelingen mellom de fire sykehusene ennå ikke avgjort.
– Konfliktnivået har økt i omfang siden Vestre Viken overtok, og det kommer det fortsatt til å gjøre. Og det er klart at for dem er det ganske ubehagelige de tingene vi ansatte sier og spør om. Vestre Viken benytter seg av de maktmidlene de har, og det å ikke tillate ansatte å uttale seg offentlig er ett av dem, sier Heitmann.

– Jeg vet at enkelte ansatte føler at de har fått munnkurv og at mange føler seg utrygge og ikke tør å uttale seg. Jeg tror ikke det er sagt eksplisitt at "enten holder du kjeft, eller så får du sparken". Men at det er gitt indirekte beskjeder om at det er sunt for deg å ikke si noe offentlig, er ganske sikkert, sier formannen i legerådet.

All offentlig kommunikasjon om forhold på sykehuset skal gå via helseforetaket Vestre Viken, som har hovedkontor i Drammen.
– Jeg kranglet meg til retten å kunne uttale meg offentlig, sier Martin Heitmann.

• Les saken i Asker og Bærums Budstikke/Budstikka.no ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar