torsdag 16. september 2010

Kongsberg: - Kan ende opp som sykestue


LAAGENDALSPOSTEN – Kongsberg sykehus kan bli så ribbet for funksjoner at lokalsamfunnet sitter igjen med en sykestue.
Det frykter Gernot Ernst som er anestesioverlege ved Kongsberg sykehus, men tar nå opp frykten for sykehusets fremtid som privatperson.

Han føler at Kongsberg sykehus blir nedprioritert og er redd for at viktige funksjoner kan forsvinne i en prosess som foregår bak lukkede dører.

I kronikken han har skrevet i dagens avis, frykter han at Kongsberg sykehus kan være historie i 2013. I intervjuet utdyper han hva han mener.

Pessimistisk
Han ser for seg kun svært begrenset aktivitet ved sykehuset om tre år.

– Er dette realiteter eller svartmaling?
– Jeg mener at det er en pessimistisk realitet.

– Hva slags tilbud ser du for deg i Kongsberg hvis dine spådommer slår til?
– Jeg er redd vi kan ende opp med en sykestue, slik de har i Hallingdal. Den er bra den, men det er ikke noe sykehus. Kanskje sitter vi igjen med et distriktsmedisinsk senter, sier Ernst.

Usikkerhet
Usikkerheten tærer på alle ansatte.
– Jeg mener likevel at pasientene ikke merker noe til dette, fordi ansatte står på og gjør sitt ytterste, sier Gernot Ernst.

Inntektssystemene i sykehusene er ikke fordelaktig for de små sykehusene, og når inntektene svikter kan det i neste omgang bli brukt som argument for å fjerne funksjoner, frykter han.

Han mener at det er nødvendig å ha akuttfunksjoner både for kirurgi og medisin, fordi det ofte er nødvendig å involvere både kirurgisk og medisinsk kompetanse for å vurdere pasientene som kommer inn.

Usikkerheten om fremtiden ved Kongsberg sykehus, fører til at det også er vanskelig å rekruttere dyktige fagfolk både som leger og sykepleiere.
– Er det mange som slutter?
– Jeg vet ikke om det er mange, men når folk slutter, kan det fort bli et problem ved et så lite sykehus.

Fastlegene
Gernot Ernst er redd for at uvissheten med hva som skal skje ved sykehuset, fort fører til at fastlegene også begynner å henvise sine pasienter til sykehuset i Drammen.

Han synes det har vært lite målrettet informasjon fra Vestre Viken til fastlegene.
– Vi har hatt møte med fastlegene i Kongsberg og jobber tett sammen med dem, sier han.
– Jeg er redd for at tilbudet til de eldre og til kronikerne som det snakkes så mye om, kun blir fine ord.

Han ser for seg en situasjon der gamle mennesker som faller og pådrar seg hoftebrudd kan bli liggende i flere døgn før de blir operert.
Det kan være diskusjon om dette er medisinsk forsvarlig, men det er etisk sett er ikke slikt akseptabelt, sier han.

Ønsker debatt
Nå etterlyser Gernot Ernst en debatt i Kongsberg om hvilke forventninger folk har til sykehuset. Til hvordan det skal være i fremtiden.
– Det er viktig at debatten kommer så fort som mulig, før prosessene er kommet for langt, sier han.
Hvis ikke kan man risikere at sykehuset blir ribbet for funksjoner og det er en prosess som kan gå raskt.

Styret i Vestre Viken bør invitere befolkningen til å komme med innspill. De bør ta noen prinsipielle diskusjoner og lytte til hva folk er opptatte av.
– Både ledelse og styre må også ta ansattes innspill og uttalelser mer på alvor, mener Gernot Ernst.

• Les saken i Laagendalsposten på nett ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar