fredag 10. september 2010

Vestre Vikens styre kastet


VG NETT Styremedlem: - Fikk tekstmelding ti minutter etter telefonmøte
Helse Sør-Øst skifter ut store deler av styret til Vestre Viken HF fordi det ikke har fungert som kollegium. Styreleder Bente Mejdell er blant dem som må gå.

Det fremgår i en pressemelding fra eier Helse Sør-Øst.

Flere personer i Vestre Viken har måttet gå av som følge av VGs avsløringer om at det har vært trikset med datoer slik at pasienter ikke har fått behandling innenfor de rette tidsrammene.
- I en såpass krevende situasjon som Vestre Viken er i, er vi helt avhengig av å ha et styre som fungerer godt som kollegium. Vi har mottatt flere tilbakemeldinger på dette ikke er situasjonen nå og har derfor valgt å oppnevne et nytt styre, sier styreleder Hanne Harlem i Helse Sør-Øst.

Omveltningene i styret kommer i det Helsetilsynets og politiets arbeid med sykehusskandalen nærmer seg slutten.
Harlem berømmer styret i Vestre Viken for innsatsen under opprydningsprosessen i foretaket, men er helt klar på at det nå er nødvendig med et nytt styre i foretaket.

- Politietterforskningen og Helsetilsynets granskning er snart ferdig. Hva har det hatt å si for at styret nå kastes?
- Det har ikke vært tema i det hele tatt. Vi prøver til enhver tid å vurdere om vi har de rette styrene, fordi de er viktige forutsetninger for at helseforetakene skal fungere godt. Ellers er Helsetilsynets og politiets rapport selvfølgelig viktig, både for opprydningsarbeidet og situasjonen fremover, sier Harlem til VG Nett.

Det var den 22. januar i år at VG skrev at flere tusen pasienter kan ha blitt utsatt for grove regelbrudd ved Sykehuset Asker og Bærum (SAB). Dette er ett av sykehusene som inngår i Vestre Viken HF.
Saken førte til at Helsetilsynet anmeldte helseforetaket.

Den nye styrelederen i Vestre Viken HF blir Helge Bryne (67). Han er tidligere viseadministrerende direktør i Helse Vest.

Harlem takker i pressemeldingen det gamle styret for «stor innsats» i en vanskelig tid med avsløringer om systemsvikt.
Nå fremhever hun at det nye styret blir tungt lastet med både medisinskfaglig kompetanse og styreerfaring.
- Helseforetaket Vestre Viken består av en rekke dyktige ansatte og ledere. Jeg føler meg helt trygg på at dette er et bedre grunnlag for å bygge opp pasienttilbudet fremover, fastslår Harlem.

Overrasket styremedlem
Styremedlem Jarl Ovesen er for tiden på reise i Sør-Afrika, og meldingen om at han var kastet som styremedlem i Vestre Viken kom fullstendig overraskende på ham.
- Jeg fikk en tekstmelding fra Bente Mejdell om at det var innkalt til ekstraordinært telefonmøte klokken 14.00. Jeg mottok meldingen først ti minutter etter at møtet skulle ha startet, og ante ingen ting om dette, sier han til VG.

- Hanne Harlem mer enn antyder at det har vært samarbeidsproblemer i styret, som begrunnelse for å oppnevne nytt styre nå. Hva er din kommentar til det?
- Jeg tar avgjørelsen til etterretning. Det er klart vi har hatt en krevende situasjon i styret. Det sier seg selv. Ut over det vil jeg ikke kommentere begrunnelsen, sier han.

- Tar det til etterretning
Styrets tidligere nestleder Ragnhild Røed ble varslet om telefonkonferansen med styreleder Hanne Harlem i Helse Sør-Øst litt etter klokken ett fredag ettermiddag. Hun er ikke overrasket over at hun må tre ut av rekkene i Vestre Viken Helseforetak.
- Jeg tar det til etterretning at det har skjedd. Det som er viktig nå, er å bygge Vestre Viken HF videre og gjenopprette tillit. Dette kan være et nødvendig virkemiddel, sier hun til VG Nett.

Alle de eieroppnevnte medlemmene i styret, bortsett fra Morten Strand og Oddvar Grøthe, som kom inn da styret ble oppnevnt på nytt i vår, må gå.
- Jeg tror utskiftningen er riktig for Vestre Viken. Det er også ny ledelse på plass, og jeg har tillit til at når ansatte har ting å melde i Vestre Viken heretter, har de arenaer for det i organisasjonen, sier Røed og viser til foretakets nye varslingsrutiner.

- Er du lettet over å forlate Vestre Viken nå?
- Nei, det er jeg ikke. Jeg skulle gjerne vært med og brettet opp ermene, men det kan være riktig at helt nye mennesker går inn, sier Ragnhild Røed.

NB! Saken oppdateres på VG.NO

• Klikk her eller på overskriften for å lese saken på VG Nett.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar