torsdag 23. september 2010

Debattinnlegg: Takk, Helga!


Skrevet av Stig Riise Pettersen og lagt ut på NRK Torget 23.09.2010


”Haugesunds Avis” bekymrer seg på lederplass den 20. september. Grunnen til bekymringen er at Helga Pedersen fredagen før har lansert Arbeiderpartiets debatt om kommunestrukturen i Norge. Avisen bekymrer seg over at kommunesammenslåing nå skal gjennomføres ved en regelrett overkjøring av lokaldemokratiet.

Etter mitt syn, bør avisen heller rette en takk til Helga Pedersen som nå tar bladet fra munnen og sier ting rett ut. Eller som hun skriver på Arbeiderpartiets hjemmeside: ”Hvordan kan vi sikre at flere kommuner slås sammen?” Vårens ulne debatt om ”Samhandlingsreformen” var ikke egnet til å gjøre noen klokere – men nå kommer omsider grunntankene fram i klartekst.

Samhandlingsreformen – slik den kommer til uttrykk i Stortingsmelding 47 (2008/2009) – handler IKKE om hvordan kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten kan samhandle.

Den handler derimot om:

1. Hvor store ”må” kommunene være for å kunne gi et ”godt nok tilbud”. Altså – hvor mange kommuner må slås sammen for at reformen skal kunne gjennomføres?

2. Hvordan skal sjukehusstrukturen se ut? Altså – hvor mange lokalsjukehus må legges ned for at spesialisthelsetjenesten skal kunne bli ”mer spesialisert”.

3. Hvordan kan helsetjenester i større grad markedsrettes? Altså – kommunene skal ”bestille” spesialisthelstjenester. Dette kan de enten gjøre hos helseforetakene, hos private aktører, eller hos seg sjøl.

At reformen gikk glatt gjennom i Stortinget, skyldes et særdeles solid politisk håndverk fra Arbeiderpartiet. De har klart å få Senterpartiet med på en kommunesammenslåingsreform, og SV med på en markedsstyringsreform.
At Helga Pedersen kløner det til ved allerede nå å begynne å snakke om tvangssammenslåing av kommuner, bør vi derfor sette pris på.

Kanskje vi nå kan få en reell debatt om Samhandlingsreformen?

• Les innlegget på NRK Torget - og delta i debatten - ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar