lørdag 4. september 2010

Fortell hva et sjukehus er!


ROMSDALS BUDSTIKKE President Torunn Janbu i Legeforeningen utfordrer politikerne til å fortelle hva et lokalsjukehus skal være, framfor å love at ingen sjukehus skal legges ned.

Foran 70 legekollegaer i Molde i går kastet president Torunn Janbu i Den norske legeforening en politisk brannfakkel: Sjukehus bør heller legges ned enn å omstilles.

Nasjonal sjukehusplan
Overfor Romsdals Budstikke forklarer Torunn Janbu utsagnet:

– Politikerne har lovet at ingen lokalsjukehus skal legges ned. Utsagnet er en klamp rundt foten for å få til utvikling. Vi trenger en nasjonal sjukehusplan som forteller hva et lokal sjukehus skal utføre av tjenester og hvor de skal være . Da vil folk vite hva de kan forvente å få hjelp til på lokalsykehuset, som skal ta seg av de vanligste sykdommer som trenger sykehusbehandling. Da blir det også tydelig for kommunehelsetjenesten hvem som har ansvar for hvilke oppgaver.

–Det vi ser er at det fjernes akuttfunksjoner og oppgaver flyttes, mens det hevdes at fremdeles er det et lokalsjukehus. Det er bedre å ha en plan som viser at der og der skal det være lokal sjukehus enn å si at ingen lokalsykehus legges ned, samtidig som folk opplever at de legges ned, sier Torunn Janbu.

Ta hensyn til geografien
– Man må ikke være firkantet, men ta geografiske hensyn når sjukehusplanen skal lages, sier hun.

Janbu er kjent med sjukehusdebatten på Nordmøre og i Romsdal, og er opptatt av at det ikke skapes usikkerhet blant folk flest om hva slags hjelp de kan forvente å få ved et lokalsjukehus.

Må være basistjenester
– Folk må få vite hvilke tjenester de kan forvente å få ved et sjukehus. Og disse basistjenestene må finnes ved alle norske sjukehus, mener Torunn Janbu.

På seminaret som legeforeningen arrangerte i Molde, var mye av oppmerksomheten rettet mot den nye, store reformen i helsevesenet, samhandlingsreformen.

Innlegges på sjukeheim
– Det er ingen tvil om at en styrking av kommunehelsetjenesten trengs. Et annet behov er at fastlegene må kunne legge inn pasienter ved kommunens institusjon, i stedet for slik som nå, at man må gå vegen om en sjukehusinnleggelse før pasienten kan bli innlagt ved en sjukeheim, sier Janbu.

Enig med Hanssen
Tidligere helseminister Bjarne Håkon Hanssen sa i fjor at det ville bli behov for rundt 2.500 flere leger i kommunene når samhandlingsreformen kommer i gang. Legeforeningen er enig med Hanssen om behovet for flere leger.

– Hvordan skal kommunene klare å skaffe leger til å buemanne både flere fastlegestillinger, leger ved sjukeheimene og til forebyggende helsearbeid?
– Det er en ingen klok løsning å ta fra spesialisthelsetjenesten og overføre leger til kommunene. Kommunene må heller skape gode fagmiljøer og lage gode legevaktordninger, der legene slipper å ha legevakt så hyppig at det vanskeliggjør familieliv. Og så må kommunene sørge for at det blir god oppfølging av unge leger på vegen mot spesialistutdanning i allmennmedisin, mener Janbu .

To lover og én plan
Hun venter spent på hva Regjeringen mener skal være det konkrete innholdet i samhandlingsreformen. – Jeg savner både innhold og virkemidler. Det er jo vanskelig å gå inn for virkemidler når vi ikke vet hvordan reformen skal betales. Jeg venter på to lover og en plan for å se hvordan myndighetene tenker seg reformen, sier Janbu.

• Les hele saken i Romsdals Budstikke/rbnett.no ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar