torsdag 23. september 2010

Røros: Beklagelig bemanningsreduksjon


Vår mening - leder i Fjell-Ljom 9. september 2010

Denne uka kom beskjeden mange fryktet, men hadde ventet; det blir redusert bemanning ved Røros sykehus. Det skjer samtidig som ortopedien i sin nåværende form legges ned og sykehuset går over til dagkirurgi. Det var den ventede følgen av opplegget for Nye Røros sykehus slik det ble vedtatt tidligere i år. 11 stillingshjemler blir borte fra sykehuset, men trøsten er at ingen blir oppsagt men vil få tilbud om jobb i resten av St. Olavs-systemet. Men å måtte slutte på en arbeidsplass som har vært god, om ikke så trygg, lenge, er alltid trist, og noen har slettes ikke lyst til å flytte fra Røros. De vil bli tatt hånd om slik lover og regler tilsier. I tillegg håper vi at både kommunen og andre aktører ser på hva de kan gjøre for å hjelpe dem til nytt arbeid på det stedet de helst vil være.

I og med at ortopedien nå forsvinner slik vi har kjent den de siste årene, betyr at sykehuset nå går inn i ei ny tid. Sjøl om det blir en redusering i bemannningen, betyr det ikke at det blir mindre aktivitet på sykehuset. Spesialhelsetjenetsen bygges ut og det opptrettes en intermediær sengepost, og med lange venteliser på flere områder som omfatter kirurgi, vil det ikke skorte på oppgaver for det nye sykehuset. Dagkirurgien vil ha fullt belegg så å si fra dag en og nok å gjøre for både kirurger og anestesileger.

Den mest betydningsfulle forskjellen fra dagens virksomhet, er at akuttberedskapen forsvinner. Den har det vært en hjertesak for hele Rørossamfunnet å få beholde, uten at de klarte å berge den delen. Spørsmålet er om de praktiske følgene blir så store som det kan se ut som. Etter hva vi forstår vil det være mulig å ta inn akutte tilfeller som trenger full operasjonskapasitet til hverdags også i framtida. Uansett vil det nok bli behov for endel justeringer utover høsten og vinteren etterhvert som det nye systemet tar form.

Ut fra det engasjemente som de ansatte og ledelsen ved sykehuset på Røros har vist, og ut fra det stadig økende behovet for sykehushjelp, tror vi at det nye sykehusopplegget på Røros vil bli til gagn for både Rørossamfunnet og, først og fremst, alle dem som trenger hjelp.

• Les saken i Fjell-Ljom ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar